Cursussen & trainingen

Communicatie cursus

Door miscommunicatie lopen werkzaamheden vaak vertraging op en dat wilt u voorkomen! Goede communicatie voorkomt misverstanden zodat kostbare tijd efficënt besteed kan worden. Tijdens onze communicatie cursus maakt u stap voor stap kennis met achttien verschillende communicatieve elementen. Meer informatie

Hoe mensen beter te begrijpen

In deze cursus leert u de basiswetten en de achtergronden kennen van het menselijke gedrag. Met deze gegevens zult u in staat zijn barrières te doorbreken die nu niet te overwinnen lijken. Meer informatie

Succesvol leidinggeven

Problemen aangaande het leidinggeven worden behandeld in de cursus Succesvol leidinggeven. De cursus voorziet u van praktische inzichten en gereedschappen om hoe's en waarom's te kunnen beantwoorden. U gaat zien wat de taak van een leidinggevende in feite inhoudt en hoe u een groep moet aansturen om er het maximale uit te halen. Meer informatie

Organiseren & functioneren

Centraal in de cursus Organiseren & Functioneren staat het zogenaamde 'Organiseerbord', een organisatiesysteem dat gebaseerd is op de productiecyclus. Dit model is op elk bedrijf toe te passen, juist als het bedrijf groeit. Het geeft rust en duidelijkheid voor uzelf en uw werknemers. Meer informatie

Het analyseren van situaties

Dingen gebeuren niet zomaar. Achter elke situatie bevinden zich redenen - redenen waarover u zelf controle kunt uitoefenen. Er is altijd een geldige oorzaak aan te wijzen. U leert in deze cursus de werkelijke redenen te bepalen die achter succes of mislukking liggen. Meer informatie

Bedrijfsanalyse

De cursus behandelt enerzijds hoe u de resultaten van verschillende afdelingen, mensen of van het bedrijf kunt meten en hoe u de resultaten hiervan, met behulp van speciale actie formules, kunt verbeteren. U wordt als het ware een 'heelmeester' die de juiste diagnose kan stellen en het juiste 'recept' kan toedienen. Meer informatie

Het verhogen van efficiency

Al die handelingen en activiteiten die tijd toevoegen, maar niet werkelijk bijdragen aan een resultaat, hebben een speci?fieke naam: onnodig en extra werk. Het kan in sommige gevallen tweederde van de totale activiteiten beslaan! Het is de nachtmerrie van elk bedrijf. Deze cursus leert u alle mogelijke vormen en gedaanten van dit onnodig en overbodig werk te herkennen en uit te bannen. Meer informatie

Doelgericht plannen

De cursus Doelgericht Plannen heeft als eindresultaat een manager die een plan kan opzetten en uitgevoerd krijgen. Het gereedschap hierbij is de 'besturingsschaal' Dit is een geweldig hulpmiddel om uw doelen snel en adequaat te bereiken en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Meer informatie

Cursus marketing

Bij de cursus Marketing leert u uit te vinden waar de klant behoefte aan heeft en waar u uw marketing op kunt richten. Op deze manier sluit uw aangeboden product aan bij de juiste doelgroep. In deze cursus wordt u informatie verschaft over het opzetten van een marketingcampagne. Meer informatie

Trust selling

Als u vindt dat uw verkopers hun resultaten zouden moeten verbeteren, dan is er veel kans dat ze boven alles hun mentale instelling moeten verbeteren. Verander dus de mentale instelling van uw verkopers en hun resultaten zullen veranderen! Meer informatie

Time management

Bij de in-company training Productiviteit-& Tijdmanagement wordt het kantoorteam voorzien van twee systemen: de interne communicatie en het bureau-management waarbij eerst kennis wordt overgedragen. Meer informatie

Executive coaching

Een specifieke situatie vereist soms een vlotte, compacte aanpak. Personal coaching is vooral bestemd om u te helpen, waar en wanneer dat nodig is, de geleerde knowhow toe te passen en/of een verbetering te implementeren. Meer informatie

Persoonlijke effectiviteit

Tijdens deze coachingdag worden u handvatten aangereikt waarmee u het maximale uit u werkdag kunt halen. U wordt tijdens deze dag één op één begeleid. U leert werkzaamheden efficiënter uit te voeren waardoor u tijd bespaart. Daarmee legt u een basis in uw werkomgeving zodat overbodig werk wordt voorkomen of tijdig wordt gesignaleerd. Meer informatie

Inventarisatie dag

Een helder inzichtelijk stappenplan in kaart gebracht ter oplossing of verbetering van geconstateerde nog niet optimale situaties/verbeteringspunten binnen het bedrijf. Prioriteitsstelling wat betreft aanpak van deze situaties en verbeterpunten. Inschatting bijkomende kosten en tijdsduur. Het toesnijden van het stappenplan binnen de mogelijkheden. Meer informatie

Toonschaal workshop

In de Toonschaal workshop leert u de basiswetten en de achtergronden kennen van het menselijke gedrag. Met deze gegevens zult u in staat zijn barrières te doorbreken en leert u het gedrag van mensen betrouwbaar te voorspellen. Meer informatie

Team Engineering

Team-engineering is in de kern van de zaak een inventarisatie van de knelpunten, het nemen van de volle verantwoordelijkheid daarvoor en het wegnemen ervan door te leren problemen op te lossen. Meer informatie

Workshop interne communicatie

Deze workshop leert u de grondslagen van communicatie en de basis voor motivatie. Omdat een bedrijf zo goed is als haar mensen, is het van vitaal belang dat de persoonlijke interacties tussen de medewerkers op een hoog niveau verlopen. Meer informatie

Verkoop workshop

In deze workshop worden technieken, die iedere verkoper moet weten, onthuld. Door middel van een strategische opbouw van het verkoopgesprek en daadwerkelijke oefeningen in de workshop, kan elke verkoper het direct na deze workshop toepassen op de toekomstige klanten en daarmee zelfverzekerder en doelgerichter zijn product verkopen. Meer informatie