Blogs

Werk jij in of aan je bedrijf?

Als ondernemer heb je vast wel eens de vraag gekregen of je aan, of in het bedrijf werkt. Hoewel hier een duidelijk verschil tussen zit, staat zeker niet voor elke ondernemer vast wat dit zou moeten zijn. In dit artikel lees je wat het verschil is tussen in of aan je bedrijf werken en je leest verschillende tips om deze verhouding te verbeteren. Ook vind je waarom dit niet voor elke ondernemer hetzelfde is.

Verschil in en aan je bedrijf werken

In je bedrijf werken en aan je bedrijf werken is niet hetzelfde. Met in je bedrijf werken wordt bedoeld dat je taken uitvoert die gericht zijn op de korte termijn. Denk aan operationele taken als administratie, verkoop, marketing en productiewerkzaamheden. Dit zijn de taken die het bedrijf op korte termijn laten draaien.

Aan je bedrijf werken houdt in dat je werkt aan ontwikkelingen die het bedrijf op de lange termijn verder helpen en laten groeien. Denk aan het maken van een strategische planning, onderzoek naar nieuwe markten en producten en innovaties. De projecten leveren op de korte termijn niet gelijk iets op, maar zorgen er op de langere termijn voor dat het bedrijf kan groeien.

lijst maken producten

Oorzaken

Het kan zijn dat je na een tijd merkt dat je je meer bezig houdt met de dagelijkse gang van zaken en niet meer met de lange termijn strategie. Dit kan komen doordat je klein bent begonnen en het vervolgens op deze manier ‘gegroeid’ is.

Als je het moeilijk vindt om bepaalde werkzaamheden over te dragen dan kan het zijn dat je na verloop van tijd te veel werkzaamheden zelf doet. Dit zorgt ervoor dat je vooral operationeel bezig bent. Hierdoor houd je weinig tijd over om aan het bedrijf te werken.

Sommige ondernemers vinden het lastig om ‘nee’ te zeggen. Als een medewerker iets niet gedaan krijgt, nemen ze het werk over en doen het voortaan zelf. Op deze manier zorg je er voor dat er steeds meer werk jouw kant op komt. Ook dit zorgt ervoor dat je vooral operationeel bezig bent.

Groei van het bedrijf

Een ondernemer die net begint zal logischerwijs veel werk zelf doen. Naarmate hij groeit, draagt hij werk over een medewerker. Dit maakt zijn handen vrij om weer aan het bedrijf te werken. Hij zet nieuwe activiteiten op en draagt deze weer over aan medewerkers zodra de activiteit loopt. Op deze manier kan een bedrijf stap voor stap groeien. Dit betekent wel dat de werkzaamheden daadwerkelijk overgedragen moeten worden.

Wil je meer weten over het inwerken van medewerkers? Lees dan Nieuwe medewerker inwerken.

Bepaal jouw rol in het bedrijf

Het kan zinvol zijn om te kijken naar jouw rol binnen het bedrijf. Is het bedrijf volledig afhankelijk van jou of draait de organisatie gewoon door als je afwezig bent? Door hier naar te kijken, krijg je inzicht in jouw rol binnen het bedrijf.

Daarnaast zit er een verschil in voorkeur. De ene ondernemer vindt het leuk om vooral operationeel bezig te zijn, denk aan verkoop of productiewerkzaamheden. Terwijl de andere ondernemer het leuker vindt om vooral met de lange termijn strategie bezig te zijn.

Zowel de operationele werkzaamheden als de strategische planning moeten worden gedaan. Wanneer je samen met een compagnon werkt, kan je de taken natuurlijk wel verdelen. Als je niet met een compagnon werkt, is het verstandig om na te gaan welke taken jouw voorkeur hebben. Vervolgens ga je na hoe je de andere taken door iemand anders zou kunnen laten doen. Dit zullen wel vooral de operationele taken zijn.

Er is dus niks mis mee als je als ondernemer operationele taken uitvoert, mits de strategische taken natuurlijk wel worden gedaan. Mogelijk bijvoorbeeld door je compagnon.

in en aan het bedrijf werken

Tips:

Maak een organiseerbord

Een organiseerdbord laat het organiseerpatroon zien dat tot een product leidt. Dit geldt niet alleen voor de productie, maar voor de gehele organisatie. In het kort: een klant komt via de marketing het bedrijf binnen. Vervolgens wordt er iets verkocht. Dit wordt gefactureerd en daarna gaat het in productie en moet het geleverd worden. Alle stappen die hiervoor nodig zijn, zijn terug te vinden op het organiseerbord. Een organiseerbord geeft jouw als ondernemer de ruimte om aan het bedrijf te werken.

Wil je meer weten over het organiseerbord? Bekijk dan dit artikel: Organisatiestructuur

Neem afstand

Door tijdelijk even afstand van het bedrijf te nemen kan je inzicht krijgen waar de verbeterpunten voor jouw bedrijf liggen. Je kan bijvoorbeeld jezelf er toe zetten om op specifieke tijden niet met operationele taken bezig te zijn. Laat dit ook weten aan je medewerkers, zodat je niet gestoord wordt. Je kan ook fysiek even afstand van je bedrijf nemen door bijvoorbeeld met een collega-ondernemer te gaan eten.

Bepaal het ideaalbeeld

Het is zinvol om jouw ideaalbeeld te bepalen. Wat is de ideale situatie voor jouw bedrijf? Dit geeft je een beeld waar je op de lange termijn naar toe werkt en maakt het mogelijk om afwijkingen hiervan te zien. Als je geen idee hebt waar je naar toe werkt, dan kan je ook niet zien of het de juiste richting op gaat.

Plannen

Het is zinvol om vaste momenten in te plannen om te werken aan het bedrijf. Blok deze momenten in je agenda en zorg dat medewerkers daar op de hoogte van zijn. Als je het niet plant, gebeurt het in de meeste gevallen niet.

Delegeren

Als je te veel tijd kwijt bent aan de dagelijkse werkzaamheden en niet toe komt aan taken voor de lange termijn, is het zinvol om enkele taken te delegeren. Bepaal welke taken door een medewerker gedaan kunnen worden. Hierbij is het wel belangrijk dat de taken op een goede manier worden overgedragen. Iemand moet daadwerkelijk worden ingewerkt en verantwoordelijkheid nemen voor de taken.

Meer weten over delegeren? Bekijk dan Taken Delegeren