Mediabeleid

Jacobs & van Rooij, gevestigd aan Stapelovenweg 2b 5708 JW Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van media zoals weergegeven in dit mediabeleid.

Contactgegevens:
online www.j-vr.nl, per mail: info@j-vr.nl
Stapelovenweg 2b 5708 JW Helmond
0492 505 340

1.0 Media bij ons op locatie en/of door ons georganiseerde evenementen.

Op de vestigingen van Jacobs & van Rooij en op evenementen georganiseerd door Jacobs & van Rooij worden mogelijk beelden en geluidsopnames van je gemaakt. Deze media wordt opgeslagen en mogelijk gebruikt. Wanneer je je op deze locaties bevindt, geef je de organisatie automatisch toestemming om deze media (foto, video en geluid) waar je op staat te gebruiken voor eigen doeleinden zoals beschreven bij punt 2.0.

2.0 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij media gebruiken

Jacobs & van Rooij gebruikt media voor de volgende doelen:

– Promotionele berichten op het internet, televisie, in print en/of elke mogelijke andere wijze.
– Journalistiek dan wel commercieel (her)gebruik door Jacobs & van Rooij en door derden.

Alle media gemaakt op de locatie van Jacobs & van Rooij in Helmond of op een evenement georganiseerd door Jacobs & van Rooij kan worden gebruikt op het internet, televisie, in print en/of elke mogelijke andere wijze. Jacobs & van Rooij kan media desgewenst aanbieden aan derden voor journalistiek dan wel commercieel (her)gebruik.

3.0 Hoe lang we media bewaren

Jacobs & van Rooij bewaart media niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de media wordt verzameld.

4.0 Delen van media met derden

Alle media gemaakt op de vestiging van Jacobs & van Rooij of op een evenement georganiseerd door Jacobs & van Rooij kan worden aangeboden aan derden voor journalistiek dan wel commercieel (her)gebruik.

5.0 Gegevens aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om de media waar je op staat te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor het mediagebruik in te trekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van je toestemming sturen naar info@j-vr.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

6.0 Hoe wij media beveiligen

Jacobs & van Rooij neemt de bescherming van media serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat media toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@j-vr.nl.