Blogs

Is de beste medewerker een geschikte leidinggevende?

Is de beste medewerker ook een geschikte leidinggevende of manager? Het komt vaak voor dat de beste monteur gepromoveerd wordt tot chef of de beste medewerker wordt benoemd tot afdelingshoofd. Maar doe je daar goed aan?

Een medewerker die vakinhoudelijk sterk is, is niet per se een geschikte leidinggevende. Hoewel het een goed idee is om leidinggevende te hebben met vakkennis, is niet iedereen met veel vakkennis automatisch een goede leidinggevende. Leidinggeven vereist andere competenties en kwaliteiten.

Voorbeeld beste medewerker die leidinggevende wordt

Wellicht heb je het benoemen van een leidinggevende een keer fout zien gaan. Dit kan grote gevolgen hebben voor het team, de afdeling of het bedrijf. Medewerkers kunnen ontevreden raken en dit heeft invloed op de productiviteit. Dit gaat uiteraard niet altijd fout, maar het is goed om te weten waar je op moet letten.

Voorbeeld

Een ervaren medewerker is een vaste kracht en is goed in zijn vak. Hij of zij werkt al een hele tijd bij het bedrijf en kent de organisatie dus goed. De leidinggevende besluit het bedrijf te verlaten en de eerder genoemde medewerker komt in beeld om de leidinggevende op te volgen. Het bespaart immers tijd en geld, omdat er geen wervingscampagne opgezet hoeft te worden. Daarnaast kent de medewerker het bedrijf al, waardoor er geen inwerktraject nodig lijkt te zijn.

De medewerker krijgt promotie en stuurt nu zijn eerdere directe collega’s aan. Tot dit punt ging alles goed, totdat na een paar maanden blijkt dat de gepromoveerde medewerker het team onder hem niet op de rit krijgt. De medewerkers zijn ontevreden en krijgen minder gedaan. Na een gesprek blijkt dat de nieuwe leidinggevende zijn nieuwe functie eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt. Hij is bijna niet meer vakinhoudelijk bezig. Zijn dagelijkse werkzaamheden lijken in geen enkel opzicht op zijn eerdere functie.

In dit artikel lees je hoe bovenstaande situatie voorkomen had kunnen worden.

is de beste medewerker een geschikte leidinggevende

Wat moet een leidinggevende doen?

Allereest in het belangrijk om te realiseren wat een leidinggevende precies moet doen. Een leidinggevende of manager moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van zijn afdeling gehaald worden. Dit doet hij door te zorgen dat het werk gedaan wordt. De leidinggevende is er primair voor verantwoordelijk dat de medewerkers het werk gedaan krijgen.

Naast deze primaire taak heeft een leidinggevende ook nog andere taken. Wil je hier meer over weten? Lees dan: Effectief leidinggeven

Stappenplan

1. De eerste stap is in gesprek gaan met de medewerker om uit te vinden of hij of zij de ambities heeft om door te groeien naar een leidinggevende positie. Als een medewerker in dit stadium al laat weten dat er geen interesse is om door te groeien, heeft het geen zin om iemand in een richting te duwen die niet gewenst is. Wellicht ligt het interessegebied van de medewerker vooral op het vakinhoudelijke gedeelte van zijn functie. Als dit het geval is, wordt iemand niet gelukkig van een leidinggevende functie en is de kans groot dat iemand daar ook niet succesvol in wordt.

Als een medewerker wel de ambitie heeft om door te groeien, ga dan in gesprek en zorg dat de verwachtingen wederzijds kloppen. Weet de medewerker wat er van hem als leidinggevende verwacht wordt?

2. Vervolgens moet je beoordelen of iemand geschikt is om een leidinggevende functie te vervullen. Kan de medewerker de nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan? Maak een inschatting op basis van feiten die je in het verleden hebt gezien. Baseer je zoveel mogelijk op feiten en niet op speculaties of meningen.

Vind je het moeilijk om een goede inschatting te maken? Maak dan gebruik van een persoonlijkheidsanalyse om inzicht te krijgen in iemands sterke en zwakke punten. Je kan gebruik maken van de persoonlijkheidsanalyse voor medewerkers.

3. Als de verwachtingen overeenstemmen en iemand blijkt geschikt te zijn, is het belangrijk om iemand in zijn nieuwe functie te begeleiden. Je ziet vaak bij medewerkers die al langer bij het bedrijf werkzaam zijn, dat verwacht wordt dat iemand wel weet wat hij moet doen. Het is echter verstandig om iemand te begeleiden in zijn nieuwe functie.

4. Laat de nieuwe leidinggevende in gesprek gaan met zijn directe leidinggevende en het team dat hij aanstuurt. Laat hem uitzoeken wat er van hem verwacht wordt in zijn nieuwe functie. En laat hem uitzoeken welke informatie hij nodig heeft om zijn functie goed uit te kunnen voeren.

Gebruik dit stappenplan voor nieuwe personeelsleden en laat de nieuwe leidinggevende dit stappenplan doorlopen.

Beste medewerker al leidinggevende gemaakt

Wat als de beste medewerker al gepromoveerd is naar een leidinggevende functie? Als dit het geval is, is het verstandig om alsnog met de medewerker in gesprek te gaan en uit te vinden of iemand de ambitie heeft om leidinggevende te blijven. Als dit het geval is, maar iemand mist bepaalde kwaliteiten met betrekking tot leidinggeven, kies er dan voor om de medewerker te laten trainen.

Wil je meer weten over de kwaliteiten die een leidinggevende nodig heeft? Lees dan: Leiderschapskwaliteiten