Blogs

Leiderschapskwaliteiten

Een leidinggevende met de juiste leiderschapskwaliteiten kan ontzettend veel bereiken. Hij kan de mensen in zijn omgeving meekrijgen en zaken daadwerkelijk gedaan krijgen. Een leidinggevende moet bijvoorbeeld kunnen delegeren, hij moet moedig kunnen zijn wanneer dat nodig is en hij moet medewerkers kunnen motiveren. In dit artikel lees je meer over de essentiële leiderschapskwaliteiten die elke leidinggevende zou moeten hebben.

Leid je team naar een duidelijk doel

De doelen die in een organisatie gesteld worden geven richting aan de dagelijkse activiteiten. Voor een bedrijf is het daarom belangrijk dat de doelen bekend zijn bij iedereen binnen de organisatie en dat in de richting van deze doelen wordt gewerkt. Het succes hangt af van het gedaan krijgen van dingen.

‘’Het succes van een organisatie hangt af van dingen gedaan krijgen!’’

Een van de leiderschapskwaliteiten die een goede leidinggevende zou moeten hebben is het vermogen om dingen gedaan te krijgen. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf stap voor stap dichter bij de gestelde doelen komt.

Delegeren

Om er als leidinggevende voor te zorgen dat het werk gedaan wordt is het nodig om te delegeren. Dus elke keer dat een leidinggevende een gedeelte van een taak van een medewerker op zich neemt, maakt hij een fout. Hij zorgt ervoor dat de hoeveelheid werk die hij heeft toeneemt. Dit leidt ertoe dat zijn eigen taken onder druk komen te staan en dat deze niet of maar gedeeltelijk worden uitgevoerd.

Het overnemen van taken van medewerkers zorgt er daarnaast voor dat de medewerker de kans wordt ontnomen om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen. Op termijn zorgt dit er vervolgens voor dat een medewerker de beslissing en verantwoordelijkheid niet meer neemt, omdat de leidinggevende de taken overneemt.

Het delegeren van taken is een van de leiderschapskwaliteiten die ervoor zorgt dat de totale hoeveelheid werk dat verzet wordt, kan toenemen. Dit kan niet wanneer een leidinggevende taken wegneemt bij medewerkers en deze zelf uitvoert.

leiderschapskwaliteiten delegeren

Houd het moreel hoog

Eén van de leiderschapskwaliteiten die een leidinggevende zou moeten hebben is het vermogen om het moreel hoog te houden. Moreel houdt in hoe iemand zich ten opzichte van zijn werk voelt. Het is de kracht die ervoor zorgt dat een groep zich ergens voor inzet. Een hoog moreel zorgt ervoor dat medewerkers beter in hun vel zitten en dat doelen makkelijker behaald kunnen worden.

Het is belangrijk dat medewerkers weten wat er van hen verwacht wordt. Dit zorgt voor duidelijkheid. Het moet duidelijk zijn voor medewerkers hoe zij in hun functie bijdragen aan de doelen van de organisatie. Een medewerker die dit niet weet kan veel tijd besteden aan taken die niet of weinig bijdragen aan het realiseren van de bedrijfsdoelen.

Medewerkers moeten bekwaam zijn om hun taken te kunnen uitvoeren en verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor de dingen die zij doen. Daarom is het belangrijk dat medewerkers voldoende getraind worden.

Motiveer medewerkers

Het motiveren van medewerkers hangt samen het moreel dat iemand heeft. Een medewerker die weinig bijdraagt aan de doelen van het bedrijf zal na verloop van tijd een steeds lager moreel krijgen. Iemand zijn moreel is afhankelijk van zijn productie. Dit is wat iemand voortbrengt vanuit zijn functie, hoeveel iemand op een dag gedaan krijgt. Iemand die enorm veel produceert en van enorme waarde is voor een bedrijf zal een hoog moreel hebben.

Als leidinggevende zou je medewerkers niet de kans moeten ontnemen om verantwoordelijkheden te nemen. Dit zorgt ervoor dat medewerkers niet productief kunnen zijn en dat verlaagt het moreel en de motivatie. Zorg er dus voor dat medewerkers productief kunnen zijn en faciliteer dit.

Meer weten over het motiveren van medewerkers? Lees dan Medewerkers motiveren

Niet door geld motiveren

Over het algemeen werkt het motiveren met geld maar voor een korte periode. Het zorgt voor een tijdelijke opleving in motivatie, maar dit is niet blijvend. Erkenning, goedkeuring en waardering zijn vaak veel waardevoller.

Leidinggeven en communicatie

Een van de leiderschapskwaliteiten die altijd terugkomt is het vermogen om goed te kunnen communiceren. Voor een leidinggevende is dit van enorm belang. Het is natuurlijk belangrijk wat je zegt, maar nog belangrijker is hoe je iets zegt.

‘’Wat je zegt is belangrijk, maar hoe je iets zegt is belangrijker’’

Hoe je iets zegt maakt of iemand je begrijpt en het daadwerkelijk gaat doen. Een leidinggevende die in alle haast iets uitlegt zonder daarbij oog te hebben hoe hij het zegt zal op weinig begrip kunnen rekenen.

Moedig zijn als leidinggevende

Een leidinggevende zal in bepaalde situaties moed moeten hebben om dingen voor elkaar te krijgen. Iemand die zich zorgen maakt over wat medewerkers van hem vinden zal moeite hebben om in moeilijke situaties dingen voor elkaar te krijgen. Een van de leiderschapskwaliteiten is bijvoorbeeld dat iemand de moed heeft om moeilijke situaties onder ogen te zien en aan te pakken.

Iemand die de moed heeft om dingen voor elkaar te krijgen, ondanks dat dit niet de meest populaire aanpak is, zal hiervoor respect krijgen van anderen.

Enthousiasme

Een leidinggevende die enthousiast is, kan medewerkers inspireren en ervoor zorgen dat collega’s in beweging komen. Het zorgt dat medewerkers ook enthousiast worden en uit zichzelf in beweging komen. Het zorgt voor een energieke houding.

Zelfverzekerdheid

Een goede leider heeft een rotsvast zelfvertrouwen. Hij kan het vertrouwen uitdragen en overbrengen op anderen. Hij kan andere het vertrouwen geven om dingen voor elkaar te krijgen en verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee zorgt hij ervoor de het zelfvertrouwen van de mensen in zijn omgeving ook groter wordt.

Wil je meer weten over leidinggeven? Lees dan: Wat is leidinggeven?