Blogs

Nieuw personeel? Wat doet iemand als eerst?

Heb je te maken met nieuw personeel? Dan zijn er bepaalde dingen die een nieuw personeelslid als eerst zou moeten doen. Van jou als werkgever mag natuurlijk verwacht worden dat de nieuwe collega welkom wordt geheten, hij of zij wordt voorgesteld aan de collega’s en de eventuele begeleider en er wordt een rondleiding gegeven.

Als iemand op z’n plek zit, kan hij beginnen. Maar hoe? Wat zijn de dingen die nieuw personeel als eerst zou moeten doen? In dit artikel lees je hoe iemand begint op een nieuwe functie en wat hij of zij zou moeten doen.

Hoe het fout kan gaan met nieuw personeel

Het kan namelijk gemakkelijk fout gaan als er nieuw personeel wordt aangenomen. Daarom is het belangrijk om duidelijk te laten weten wat er van iemand verwacht wordt. Iemand die net is aangesteld en een lopende functie overneemt, denkt vaak dat hij maar beter van alles kan veranderen. Terwijl hij nog niet goed op de hoogte is om dat te doen en nog geen idee heeft wat er nodig of gewenst is.

‘’Iemand die net nieuw begint, kan de neiging hebben alles te willen veranderen. Hij weet echter nog niet wat nodig en gewenst is.’’

Stap 1 nieuw personeel

Voor het vervullen van wat voor functie dan ook, heb je informatie nodig en moet je informatie verschaffen. Iedere medewerker zou dus de juiste communicatielijnen bij elkaar moeten zoeken die betrekking hebben op zijn functie. Hij zoekt uit wie essentiële informatie van hem nodig heeft. En als een doorlopende actie zou hij deze informatie moeten verschaffen.

Het is aan te raden om iemand zelf in gesprek te laten gaan met de collega’s die informatie van hem nodig hebben. Natuurlijk help je iemand op weg, maar als leidinggevende is het niet aan te raden om de taken van een medewerker zelf uit te voeren. De kans bestaat namelijk dat je na verloop van tijd al het werk zelf zult moeten doen.

Als iemand nalaat uit te zoeken wat er van hem wordt verwacht, is de kans groot dat collega’s hem passeren. Hij zorgt niet voor de juiste informatie.

Laat nieuw personeel dus opschrijven welke informatie hij nodig heeft om zijn functie goed te kunnen uitvoeren en welke informatie anderen van hem nodig hebben om hun werk goed te doen.

Stap 1 is dus: Kom erachter welke informatie je nodig hebt en welke informatie je moet verstrekken met betrekking tot jouw taken en ga hierover in gesprek.

nieuw personeelslid

Stap 2 nieuw personeel

Vervolgens is het belangrijk dat de nieuwe collega zich bekend maakt bij zijn collega’s. Hij laat weten welke functie hij heeft en wat zijn taken zijn. Dit kan hij doen door in gesprek te gaan met iedereen die iets van hem nodig heeft en iedereen waarvan hij iets nodig heeft.

Stap 2: Maak jezelf bekend bij iedereen die je nodig hebt en iedereen die jou nodig heeft voor het verkrijgen van gegevens.

Stap 3

In de volgende stap zorgt het nieuwe personeelslid dat hij erachter komt wat zijn leidinggevende en collega’s van hem verwachten. Wat is voor hen nodig en gewenst. In het geval van een accountmanager zou dit ook met klanten gedaan moeten worden.

Stap 3: Kom erachter wat jouw leidinggevende en collega’s van jou verwachten. Wat is voor hen nodig en gewenst?

Stap 4

In de laatste stap zorgt de nieuwe collega ervoor dat hij datgene doet wat voor zijn leidinggevende en collega’s nodig is. Hij maakt, produceert of presenteert dat wat hij in stap 3 te weten is gekomen. Hierbij houdt hij zich natuurlijk aan het bedrijfsbeleid.

Stap 4: Doe, produceer of presenteer wat nodig en gewenst is.

Wil je meer weten over de dingen die elke medewerker zou moeten doen? Lees dan dit artikel: Wat zou elke medewerker moeten doen?

Eerste stappen bij promotie

Iemand die promotie krijgt, heeft vaak het idee dat hij nu ‘dé nieuwe (functietitel)’ is. Hij gaat ervan uit dat iedereen dit weet en benadert deze nieuwe functie net zoals zijn vorige functie. Terwijl de kans groot is dat niet iedereen hiervan op de hoogte is. Collega’s weten nog niet welke informatie hij nodig heeft en hij weet zelf nog niet bij wie hij moet zijn voor specifieke informatie.

Daarom zou iemand met een nieuwe functie ook bovenstaande stappen moeten doorlopen. Op deze manier komt hij er precies achter bij wie hij moet zijn voor de gegevens die hij nodig heeft. Daarnaast weet hij wat zijn collega’s van hem verwachten.

Wil je meer weten over het inwerken van nieuwe collega’s? Bekijk dan Nieuwe medewerkers inwerken