Blogs

Bedrijfsdoelstellingen en afdelingsdoelstellingen behalen

Bedrijfsdoelstellingen behalen wordt makkelijker naarmate steeds meer activiteiten op deze bedrijfsdoelstellingen worden afgestemd. In het ideale geval draagt elke afdeling een stukje bij aan het behalen van de doelstellingen. Als alle afdelingen met elkaar op één lijn liggen en elke afdeling draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen, dan wordt een organisatie efficiënter en sneller.

Bedrijfsdoelstelling behalen

De bedrijfsdoelstelling geeft richting aan de activiteiten die je in het bedrijf doet. Daarom is het belangrijk om eerst het einddoel en de doelstellingen te bepalen. Als je het einddoel bepaald hebt, wordt het een stuk makkelijker om te bepalen welke activiteiten ondernomen moeten worden om de organisatie in de richting van het einddoel te laten bewegen. Je bepaalt dus eerst het einddoel.

Einddoel

Het einddoel is iets dat het bedrijf op lange termijn wil bereiken en waar bewust naartoe wordt gewerkt. Dit is waar de organisatie naar streeft en waar acties op gericht worden om dat doel te bereiken. Waarom bestaat het bedrijf en wat wil de organisatie teweeg brengen?

Ideale situatie

De ideale situatie is een beschrijving van hoe een situatie of plaats eruit zou moeten zien. Als je geen beeld hebt van de ideale situatie waarmee je de huidige situatie kan vergelijken, kan je niet herkennen of je afwijkt van het einddoel.

Statistieken

Met statistieken kan je bijhouden of het bedrijf zich in de richting van zijn doel beweegt. Een statistiek is een aantal of hoeveelheid van iets, wat vergeleken wordt met een aantal of eerdere hoeveelheid ervan. Statistieken hebben betrekking op de hoeveelheid werk die gedaan is of op de waarde ervan.

Wil je meer weten over hoe je statistieken kan gebruiken om de productiviteit te meten? Lees dan Productiviteit meten

Waardevol eindproduct

Een waardevol eindproduct is een product dat kan worden uitgewisseld met de samenleving. Elke bedrijf moet een waardevol eindproduct hebben om een levensvatbare organisatie te zijn. Een grondverzetmachine is een duidelijk voorbeeld van een waardevol eindproduct.

bedrijfsdoel behalen

Beleid

Het beleid binnen een organisatie bestaat uit de regels en richtlijnen aan de hand waarvan de organisatie te werk gaat. Deze zijn niet aan verandering onderhevig en worden afgeleid uit de doelstellingen.

Bedrijfsdoelstellingen behalen kan het best door eerst te bepalen wat het einddoel van de organisatie is. Wat wil je met het bedrijf bereiken? Hier leid je vervolgens de concrete acties uit af die genomen moeten worden om het einddoel te bereiken. Vervolgens bepaal je het beleid aan de hand van het einddoel. Je bepaalt wat de ideale situatie is. Waar werkt het bedrijf naartoe? De vooruitgang houd je bij met behulp van de statistieken.

Bedrijfsdoelstellingen en moreel

De activiteiten die in het bedrijf worden gedaan worden afgeleid uit de bedrijfsdoelstellingen. Om de bedrijfsdoelstellingen daadwerkelijk te bepalen is het belangrijk dat de medewerkers binnen het bedrijf op de hoogte zijn van de doelstellingen en dat zij erachter staan. De belangrijkste factor hierin is het moreel.

Moreel is hoe iemand zich ten opzichte van zijn werk voelt, het is de kracht die ervoor zorgt dat een groep zich ergens voor inzet. Binnen een organisatie met een hoog moreel zie je dat er een gemeenschappelijk doel is en dat medewerkers toegewijd zijn aan dat doel. Daarom is het belangrijk dat er een goed geformuleerd doel is dat bekend is bij de medewerkers.

Wil je meer weten over hoe je medewerkers kan motiveren? Bekijk dan dit artikel: Medewerkers motiveren

Afdelingsdoelstellingen behalen

Een bedrijf heeft een einddoel en hieruit worden de doelstellingen per afdeling afgeleid. Alle afdelingen, van verkoop tot productie en van financiën tot expansie, moeten bijdragen aan het bereiken van het einddoel van het bedrijf. Als er inefficiënt en traag wordt gewerkt heeft dit vaak te maken met het feit dat werkzaamheden niet op één lijn liggen met de doelstellingen van de afdeling en het bedrijf. Het is belangrijk dat de afdelingen op een dusdanige manier gecoördineerd worden, dat elke afdeling bijdraagt aan het einddoel.

“Alle afdelingen, van verkoop tot productie en van financiën tot expansie, moeten bijdragen aan het bereiken van het einddoel van het bedrijf.”

Bedrijfsdoelstellingen en afdelingsdoelstellingen afstemmen

Om de bedrijfsdoelstellingen te behalen is het belangrijk dat de doelstellingen per afdeling op elkaar worden afgestemd en op één lijn liggen. Hoe beter dit gestructureerd is, hoe makkelijker het wordt om de doelen te bereiken.

Een doel is niet iets wat een op bepaald moment bepaald wordt en wat vervolgens zomaar wordt gerealiseerd. Als een doelstelling is bepaald, is het dus belangrijk dat dit wordt omgezet naar acties. Deze acties moeten een verandering veroorzaken en zorgen ervoor dat het bedrijf een stap dichterbij het doel komt.

Als er naar een doel wordt toegewerkt en je komt tot de conclusie dat je geen vooruitgang maakt, dan liggen de activiteiten die ondernomen worden niet op één lijn met de doelstellingen. In dit geval is het dus belangrijk om uit te zoeken welke activiteiten niet bijdragen aan de doelstellingen.

Zorg voor instemming

Om de bedrijfsdoelstelling te behalen is het belangrijk dat medewerkers hiermee instemmen. Een gebrek aan instemming zorgt voor een vermindering van communicatie. In dit geval wordt het steeds moeilijker om de acties op elkaar af te stemmen. Andersom geldt ook dat wanneer er veel communicatie en een hoge mate van instemming is, dan wordt het makkelijker om alle activiteiten op elkaar af te stemmen. En zal het dus makkelijker worden om de doelen van de organisatie te bereiken.

Meer weten over doelen behalen? Bekijk dan ook eens onze cursus Het Realiseren van Doelen.