Blogs

Productiviteit meten in het bedrijf

De productiviteit meten in het bedrijf is een goede manier om te bepalen of het goed of slecht gaat met de organisatie. Om de productiviteit inzichtelijk te maken, maak je gebruik van statistieken. Elke afdeling en elke functie levert een bepaald product op. Er hoort dus ook bij elke afdeling en elke functie een specifieke statistiek. De productiviteit meten geeft je de mogelijkheid om bij te sturen waar dat nodig is.

Wat is productiviteit?

Productiviteit is de mate van productie, de hoeveelheid die geproduceerd wordt. Bij een bedrijf in de maakindustrie is het vaak gemakkelijk te herkennen wat er geproduceerd wordt en hoeveel. Denk aan het aantal tafels dat per week gemaakt wordt of het aantal auto’s dat van de band af komt rollen. In deze twee gevallen kijk je echter alleen naar de productiviteit van het bedrijf als geheel, terwijl elke functie ook een specifiek product oplevert. Hierover verderop meer.

Waarom zou je de productiviteit meten?

Om een bedrijf te kunnen aansturen moet je weten wat er in de organisatie goed gaat en wat niet goed gaat. Maar je moet wel eerst bepalen óf het goed gaat of niet. En dat doe met behulp van de productiviteit. Het bedrijf als geheel, maar ook de verschillende afdelingen en de individuele medewerkers leveren een product. Door de productiviteit te meten met behulp van statistieken krijg je inzicht in het goed of slecht lopen van het bedrijf, een afdeling of een medewerker. En dit geeft je de kans om tijdig in de grijpen als het de verkeerde kant op gaat.

‘’De meest rechtstreekse manier om een organisatie te observeren is met behulp van statistieken. Deze geven namelijk de productie weer.’’

Productiviteit meten met statistieken

Productiviteit meten doe je met behulp van statistieken. Een statistiek moet een weergave zijn van het gewenste product. Dit kan het product van een bedrijf, afdeling of functie zijn. Als een statistiek niet weergeeft wat een afdeling of een medewerker zou moeten produceren, heb je niets aan de statistiek.

Een statistiek is een aantal of een hoeveelheid die vergeleken wordt met een aantal of een hoeveelheid van hetzelfde op een ander moment. Op deze manier geeft een statistiek weer hoeveel er geproduceerd is op verschillende momenten.

Trend in de statistiek

Een trend in de statistiek is een neiging een bepaalde richting op te gaan. Om een trend te bepalen zou je naar de statistiek moet kijken en visueel een gemiddelde nemen van de pieken en dalen over een specifieke periode. Als de meeste punten van de statistiek over deze specifieke periode omlaag gaan, heb je de maken met dalende trend.

Statistiek per afdeling

Elke afdeling in een bedrijf heeft een afdelingsstatistiek. Deze bestaat uit de productie van alle medewerkers van die afdeling bij elkaar. Als de afdeling marketing verantwoordelijk is voor het aanleveren van geschikte, potentiële, nieuwe klanten is dit dus de statistiek van de afdeling. Het product van de afdeling marketing is dan ook ‘geschikte, potentiële, nieuwe klanten’.

Als de afdeling bestaat uit online-marketing en offline-marketing, dan is de som van het aantal geschikte, potentiële, nieuwe klanten van zowel online als offline de statistiek van de gehele afdeling. Het is natuurlijk mogelijk dat een afdeling uit veel meer onderdelen bestaat. Al deze onderdelen samen vormen de statistiek van de afdeling.

Enkele andere voorbeelden van statistieken per afdeling zijn:

Statistieken Productieafdeling

  • Aantal geproduceerde eenheden
  • Verschil geplande kosten en gerealiseerde kosten

Statistieken Verkoopafdeling

  • Aantal verkochte eenheden
  • Aantal nieuwe klanten
productiviteit meten en verbeteren

Statistiek per functie

Ieder functie heeft een bepaald product en zou dus ook een aparte statistiek moeten hebben. Als een medewerker op de marketing afdeling verantwoordelijk is voor de online marketing dan zou hij een statistiek kunnen hebben die het aantal geschikte, potentiële, nieuwe klanten verkregen door online marketing, weergeeft.

Enkele andere voorbeelden van statistieken per functie:

Statistiek debiteuren medewerker

  • Geldbedrag dat geïnd is

Statistiek productie medewerker

  • Aantal gemaakte tafelbladen

Productiviteit meten? Voorkom deze fout

Bij het aflezen van de statistieken moet je vooral voorkomen een dalende grafiek te rechtvaardigen. Je moet een dalende grafiek niet goed praten. Het kan een erg negatieve impact hebben op een bedrijf als dalende grafieken worden genegeerd en er geen actie wordt ondernemen om de statistieken omhoog te krijgen.

Wil je meer weten over het organiseren van je bedrijf? Lees dan dit artikel: Maak jouw bedrijf gestroomlijnder