Blogs

Medewerkers motiveren

Medewerkers motiveren speelt een belangrijke rol in het succes van een bedrijf. Gemotiveerde medewerkers zitten beter in hun vel, zijn productiever, zijn minder vaak ziek, krijgen meer voor elkaar en hebben meer werkplezier. In dit artikel lees je waar motivatie en moreel mee samenhangen en wat je als leidinggevende moet doen en niet moet doen om medewerkers gemotiveerd te krijgen.

Motivatie en moreel

Het motiveren van medewerkers hangt samen met het moreel dat iemand heeft. Moreel houdt in hoe iemand zich ten opzichte van zijn werk voelt en hoeveel zelfvertrouwen iemand heeft. Iemand die in een bedrijf weinig tot niks bijdraagt zal een steeds lager moreel krijgen. In een organisatie draagt iedereen op zijn of haar manier bij aan de doelen die gesteld zijn. De ene persoon draagt bij vanuit zijn functie als productiemedewerkers en de ander draagt bij vanuit zijn functie als marketingmedewerker.

‘’Iemands moreel is afhankelijk van zijn productie’’

Iemands moreel is dus afhankelijk van zijn productie. Dit is wat iemand voortbrengt vanuit zijn functie, hoeveel je op een dag gedaan krijgt. Voor een marketingmedewerker kan de productie bestaan uit het aantal potentiële, nieuwe klanten die benaderd kunnen worden. Voor een productiemedewerker kan dit het aantal geproduceerde autobanden zijn.

Moreel medewerkers verhogen

Je moet als bedrijf natuurlijk iets produceren om tegen geld te kunnen ruilen. Geld is dus de beloning voor het op een juiste manier verrichten van de werkzaamheden. Maar geld werkt over het algemeen maar heel beperkt als motivatiemiddel. Daarover verderop meer. Het is interessant om te zien wanneer iemand productief wordt, hij of zij zich energieker en beter voelt. Omgekeerd geldt ook dat wanneer iemand niet produceert, hij of zij zich steeds ellendiger gaat voelen.

Iemand die in een bedrijf niets bijdraagt, heeft niet alleen effect op zichzelf, maar hij heeft effect op het hele team. Hoe langer dit aanhoudt, hoe verder het team naar beneden wordt gesleurd en hoe lager het moreel wordt. Om het moreel van medewerkers te verhogen is daarom belangrijk dat medewerkers productief zijn.

Als leidinggevende ben je er dus onder andere verantwoordelijk voor dat medewerkers productief kunnen zijn. Je kan dus beter niet de problemen van medewerkers oplossen. Geef medewerkers zelf de verantwoordelijkheid om een probleem op te lossen. Uiteraard kun je iemand wel helpen, maar neem de problemen niet uit handen. Op deze manier zorg je dat een medewerker productief kan zijn.

Medewerkers motiveren, waar moet je op letten?

1. Mensen zijn bereid hun best te doen en zullen dat doen totdat ze er herhaaldelijk over op hun kop krijgen.

De meeste mensen zijn bereid om hun best doen en zullen dat ook blijven doen. Als iemand verschillende keren op zijn kop krijgt, neemt de bereidheid om zijn best te doen af.

2. De meeste oorzaken van klachten zijn niet gebaseerd op wangedrag maar op misbegrip.

Als iemand iets niet voor elkaar krijgt, zal dit voornamelijk te maken hebben met het feit dat hij het niet begrijpt en zal het niet liggen aan wangedrag.

3. Alleen persoonlijk contact kan begrip herstellen, geen schriftelijke communicaties.

Als er iets voorgevallen is met een medewerker moet dit altijd worden opgelost met persoonlijk contact. Doe het niet af met een simpel mailtje.

4. Verzamel geen minpunten tegen een medewerker voordat je hem aanpakt.

Het heeft geen zin om problemen uit het verleden weer op te halen.

5. Een medewerker heeft zijn kant van het verhaal.

Als de persoon die de functie bekleedt, weet hij beter wat er speelt dan de leidinggevende. Luister en stel vragen voordat je een besluit maakt.

6. Het enige kapitaal dat een leidinggevende heeft, is de bereidheid van de medewerkers om te werken.

Als leidinggevende ben je afhankelijk van de bereidheid van de medewerkers. Houd die bereidheid daarom in stand.

7. Kwaadheid laat de bereidwilligheid afnemen

Kwaadheid zorgt alleen maar voor strijd. Los problemen daarom op met goede communicatie en begrip.

Plichtsbesef en motivatie

De belangrijkste motivator in een organisatie is plichtsbesef. Mensen willen graag bijdragen aan iets en ergens onderdeel van zijn. De beste manier om iemand te motiveren is hem in te laten zien hoe belangrijk zijn bijdrage voor de organisatie is en hem daadwerkelijk onderdeel van de organisatie uit te laten maken.

Een hele slechte manier om iemand te motiveren is geld. Geld zorgt over het algemeen maar voor een hele korte periode van extra motivatie. Als iemand weet en begrijpt wat het doel van het bedrijf is en hoe zij in hun functies daaraan kunnen bijdragen, dan ontstaat er plichtsbesef.

medewerkers motiveren leidinggeven

Wat levert het de medewerkers op?

De beloning voor de medewerker is iets wat hij graag zou willen en niet per se wat gegeven wordt. Goedkeuring, erkenning en waardering zijn vaak veel waardevoller dan materiële beloningen. Ook het deel uitmaken van een team wordt als waardevol ervaren.

Medewerkers motiveren door beweging

Fysieke beweging zorgt voor een betere mentale en lichamelijke gezondheid. Medewerkers worden productiever en zitten beter in hun vel. Hierdoor verlaagt onder andere het ziekteverzuim en stijgt het werkplezier. Vanuit de organisatie kan je medewerkers stimuleren om actief bezig te zijn.

Verantwoordelijkheid laten nemen

Als leidinggevende is het belangrijk dat je medewerkers hun eigen beslissingen laat nemen. Door een medewerker te stimuleren zijn eigen beslissingen te laten nemen, zorg je ervoor dat hij de verantwoordelijkheid neemt over zijn functie. Als je als leidinggevende taken en verantwoordlijkheden van een medewerker overneemt, dan ontneem je iemand de kans om de verantwoordelijkheid te nemen en zal je het werk uiteindelijk allemaal zelf moeten doen. Je verdringt iemand in het uitvoeren van zijn functie. Laat iemand dus vooral zijn eigen beslissingen nemen.

Wil je meer weten over leidinggeven? Bekijk dan dit bericht: Wat is leidinggeven. Ontdek wat je wel en niet moet doen als leidinggevende.