Blogs

Wat zou elke medewerker moeten doen?

Er zijn bepaalde zaken die voor elke medewerker gelden. Iedere medewerker moet in een bepaalde mate iets bijdragen aan de doelen van de organisatie. Want waarom zou er een functie zijn die in geen enkel opzicht iets bijdraagt aan het bedrijf? Alle bijdrages bij elkaar zorgen ervoor dat het bedrijf iets kan leveren wat kan worden uitgewisseld met andere bedrijven of met consumenten. Dit waardevolle eindproduct zorgt ervoor dat een organisatie kan draaien.

In dit artikel lees je wat een waardevol eindproduct precies is en hoe je met behulp van subproducten tot dit waardevolle eindproduct kan komen. En je ontdekt hoe je dit per functie gemakkelijk bij kan houden.

Waardevol Eindproduct

Elk bedrijf heeft een waardevol eindproduct. Het is per definitie iets dat tegen een bijdrage van andere activiteiten kan worden uitgewisseld. De bijdrage bestaat gewoonlijk uit voedsel, kleding, onderdak, geld, verdraagzaamheid en medewerking.

Het waardevolle eindproduct van machinefabriek zou kunnen zijn: ‘een volgens afspraak geleverde machine waar de klant uitermate tevreden mee is’. Dit kan namelijk met andere bedrijven uitgewisseld worden.

Om tot een waardevol eindproduct te komen, worden verschillende deelproducten van verschillende functie bij elkaar gevoegd. Denk aan een lopende band, waarbij elk station een specifiek onderdeel toevoegt aan het eindproduct. Uiteindelijk vormen alle deel producten bij elkaar het waardevolle eindproduct.

Eindproduct per functie

Zoals gezegd vormen alle deelproducten samen het eindproduct van de organisatie. Elke functie heeft dus een specifiek product. Elke functie voegt iets toe. Denk bijvoorbeeld aan een productieomgeving waarbij elke medewerker een stukje aan eindproduct toevoegt. Maar dit geldt net zo goed voor een dienstverlenend bedrijf. Binnen een transportbedrijf doet iemand de planning, iemand anders is verantwoordelijk voor het opslaan van de goederen en weer iemand anders vervoert de goederen.

‘Elke functie heeft een product’.

Om te bepalen hoe het eindproduct van een functie tot stand moet komen, maak je gebruik van subproducten. Een lijst met subproducten laat zien wat er allemaal voor nodig is om tot een eindproduct van een functie te komen.

Subproducten per functie

Door een exacte lijst van subproducten te hebben, krijgt een medewerker een duidelijk beeld van wat er nodig is en wat er gedaan moet worden. Het wordt voor een medewerker makkelijk om zijn bezigheden de coördineren en werkzaamheden te prioriteren.

Aangezien een bedrijf is onderverdeeld in verschillende afdelingen, hebben medewerkers in een bepaald deel van de organisatie geen zicht op andere gebieden en weten zij niet altijd wat deze verondersteld worden te doen. Een lijst met subproducten is zeer informatie voor hen. Het is een overzicht van dat wat er uit een andere afdeling zou moeten komen.

Voor een medewerker is het belangrijk dat hij kan inzien welke stappen voor en na hem worden gezet om tot het waardevolle eindproduct te komen. Als iemand geen idee heeft wat er voor en na hem gebeurt, kan hij soms de waarde niet inzien van wat hij zou moeten doen en neemt bij er onvoldoende verantwoordelijkheid voor, omdat hij misschien niet begrijpt welk belang het voor het waardevolle eindproduct heeft.

lijst maken producten

Is de lijst met subproducten compleet?

Als er een goede lijst met subproducten wordt gebruikt om opdrachten te geven aan medewerkers of afdelingen, zal dit resulteren in het waardevolle eindproduct. Het zal de efficiëntie van de organisatie laten toenemen en het laat zien waar de gebreken zitten.

Als je een incomplete lijst hebt of de lijst is op een verkeerde manier uitgewerkt, dan kunnen medewerkers erg druk bezig zijn, zonder dat dit resultaat oplevert. De test voor elke lijst van subproducten is: resulteert het in het waardevolle eindproduct? Als dat niet het geval is, ben je medewerkers vooral druk aan het houden met onnodig werk.

Wil je meer weten over de omgang met medewerkers? Lees dan Omgaan met personeel

Gebruik statistieken

Aangezien elke medewerker een bijdrage levert aan het waardevolle eindproduct van het bedrijf, kan de mate of hoeveelheid hiervan gemakkelijk worden bijgehouden in statistieken. Bepaal wat de medewerker bijdraagt en formuleer dit in een statistiek. Houd deze wekelijks bij om inzicht te krijgen in vooruitgang.

‘Elk product van een functie kan worden weergegeven als een statistiek’

Wat zou elke medewerker moeten doen?

Dus wat zou elke medewerker moeten doen? De taken die een medewerker uitvoert, zouden ten allen tijde moeten bijdragen aan de doelen van het bedrijf. Iedere functie moet hieraan bijdragen. Uiteraard heeft elk bedrijf ondersteunende functies, denk aan ICT en financiën, maar deze dragen natuurlijk net zo goed bij aan de doelen van de organisatie.

Ga eens na of er bepaalde taken in jouw bedrijf zijn die elk week of maand netjes worden gedaan, maar niets (meer) bijdragen aan de doelen van de organisaties

Wil je meer weten over het motiveren van medewerkers? Bekijk dan Medewerkers motiveren