Blogs

Wat is leidinggeven?

Wat is leidinggeven precies en wat moet je vooral niet doen als je leidinggeeft binnen een organisatie? In de artikel lees je een aantal basisprincipes van leidinggeven en een aantal tips die je tijdens je dagelijkse werk mee kan nemen.

Wat is leidinggeven? Definitie

Wat is nou precies leidinggeven? Leidinggeven is het in een bepaalde richting brengen en het aanvoeren daarvan. Als leidinggevende zorg je ervoor dat de organisatie in een vooraf bepaalde richting beweegt. Je geeft aan wat er moet gebeuren en je zorgt dat dat gebeurt. Hierbij houd je natuurlijk rekening met de doelstellingen van de organisatie.

Binnen een organisatie heb je te maken met lange termijn, middellange termijn en korte termijn doelstellingen. Als leidinggevende ken je deze doelstellingen en ben je verantwoordelijk om de taken en acties die uitgevoerd moeten worden om de doelstellingen te halen, uitgevoerd te krijgen.

2 typen leidinggevende

Grofweg kan je twee typen leidinggevende onderscheiden:

Type 1

Het eerste type is de leidinggevende die aardig gevonden wil worden. Dit is iemand die voornamelijk met iedereen de vrede wil bewaren en werknemers het zoveel mogelijk naar de zin te maken. Hij wijst werknemers nauwelijks op hun plichten.

Type 2

De ‘vuurspuwende productiechef’. Dit is iemand die zorgt dat de werknemers de doelstellingenhalen en dat het werk gedaan wordt. Als dat niet gebeurt dat valt hij uit tegen werknemers.

Wil je meer weten over verschillende leiderschapsstijlen, lees dan Wat voor type leider ben jij?

Wat is leidinggeven productiechef

Wat is de taak van een leidinggevende?

Simpel gezegd is de leidinggevende er om ervoor te zorgen dat medewerkers doen wat ze moeten doen in de verwachtte hoeveelheid en kwaliteit. Per definitie is een leidinggevende dus iemand die de taken in een organisatie laat uitvoeren door medewerkers om de doelen van die organisatie te bereiken. Het werk dat daadwerkelijk gedaan wordt hangt in principe dus niet af van de leidinggevende. Het hangt af van zijn begeleiding.

‘’Het werk wat in een organisatie gedaan moet worden hangt niet af van de leidinggevende, het hangt af van zijn begeleiding”

Het werk wat in de organisatie gedaan moet worden, hangt af van haar personeelsleden en de mate waarin zij bij het uitvoeren van hun taken, hun functieomschrijving en de beleidsregels precies volgen.

Met andere woorden, als de medewerkers precies doen wat ze moeten doen loopt alles perfect! Het is de taak van de leidinggevende om ervoor te zorgen dat de medewerkers dit ook daadwerkelijk doen. Het gaat er dus niet om hoeveel uur je werkt of hoeveel werkzaamheden jij persoonlijk verricht. Het gaat er bij een leidinggevende in de eerste plaats om om ervoor te zorgen dat de medewerkers het werk gedaan krijgen.

Een leidinggevende die personeelsleden werkelijk respecteren, is die leidinggevende die ervoor zorgt dat het werk gedaan wordt en die de medewerkers een toekomst geven en iemand die ze kunnen vertrouwen.

De ‘vuurspuwende productiechef’ zal worden gevolgd en ondersteund en het werk zal gedaan worden, terwijl men in de haast om een echte leider te volgen, de slappe leider die iedereen maar te vriend wil houden, onder de voet zal lopen.

Herken een gelukkige en vrolijke organisatie

Het is niet moeilijk om een gelukkige en vrolijke organisatie te herkennen:

Het gaat goed met dat bedrijf.

En het is niet moeilijk om leidinggevenden te ontdekken die er niet voor zorgen dat hun personeel hun werk doet:

Er zijn veel conflicten en problemen in de tent en het gaat niet goed met die organisatie.

Ga eens na welke taken jij niet perse zelf hoeft te doen en welke taken je nog kunt delegeren aan je medewerkers. Hierdoor krijg je meer handen vrij om medewerkers beter te begeleiden en meer aandacht te kunnen geven aan groei.

Wat wordt er van een leidinggevende verwacht?

In essentie verwachten medewerkers van een leidinggevende dat hij ervoor zorgt dat ze over 10 jaar nog steeds een baan hebben; daar hebben ze respect voor en die vertrouwen ze.

Wat wordt er nog meer van een goede leidinggevende verwacht?

  1. Een leidinggevende moet ervoor zorgen dat de doelstellingen van de organisatie worden behaald. Uiteraard heeft hij hier een goede organisatie en goed personeel voor nodig.
  2. De taken van personeelsleden te begrijpen en hen zover te krijgen hun functie vakkundig uit te voeren.
  3. Mensen in zijn of haar vestiging het werk gedaan te laten krijgen.

Hoe geef je leiding aan een organisatie of een afdeling?

Iemand die leiding geeft aan een activiteit bemoeit zich niet met de dingen die goed gaan. Hij houdt zich alleen bezig met de dingen die niet goed gaan. Deze dingen herstelt hij en laat het daarna weer los.

Wat moet je niet doen als je leidinggeeft?

  1. Los niet de problemen van medewerkers op

Je betaalt medewerkers niet alleen om te ‘werken’, maar ook om verantwoordelijkheid te nemen voor het gebied en de gevolgen van hun werk en voor het oplossen van de problemen die zich voordoen met betrekking tot hun werk. Het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen maakt het voor de medewerkers interessanter. Als jij alle problemen probeert op te lossen, wordt de betreffende functie minder uitdagend en jij zult het erg druk hebben.

  1. Passeer niet

Ga niet voorbij aan degene die verantwoordelijk is voor een bepaald gebied. Zodra je dat wel doet, passeer je diegene. Je zegt zonder veel woorden ‘ik heb jou niet nodig, ik doe het zelf wel’. Dit werkt zeer demotiverend voor die verantwoordelijke.

Overwicht als leidinggevende

De reden waarom een leidinggevende het voor elkaar krijgt dat zijn orders worden uitgevoerd, is dat hij overwicht heeft. Als je dat niet hebt, krijg je je orders niet uitgevoerd. Overwicht is een ongedefinieerde eigenschap die je krijgt doordat de medewerkers respect voor je krijgen. Je krijgt respect van je medewerkers door op de juiste manier leiding te geven. Als leidinggevende krijg je je instructies uitgevoerd omdat je overwicht en doorzettingsvermogen hebt, rust uitstraalt, het goede voorbeeld geeft en kwaad kunt worden als dat nodig is. Dit resulteert vervolgens in respect.

De manier om je overwicht te behouden is je handelingen, beslissingen en instructies zo juist mogelijk te maken. Want als je het bij het verkeerde eind hebt, komt de ander in de grootste moeilijkheden omdat hij jouw verkeerde instructies heeft opgevolgd.

Wil je meer weten over leidinggeven? Bekijk dan eens dit artikel: ‘De hoogste vorm van leiderschap’