Zes vormen van leiderschapsstijlen

Wat voor type leider ben jij?

Datum
06 augustus 2020

Iedereen met een leidinggevende functie heeft een eigen manier van leidinggeven. Als je weet wat voor type leider jij bent kun je het effect op het gedrag van anderen evalueren, immers iedere leiderschapsstijl heeft een ander effect op werknemers. En wellicht nog belangrijker, je kunt van leiderschapsstijl veranderen. Uit onderzoek blijkt dat leiders die meerdere soorten leiderschapsstijlen beheersen de beste resultaten boeken. Over het algemeen worden er zes vormen van leiderschapsstijlen gehanteerd:

1. Dwingende stijl

Bij deze stijl wordt van medewerkers verwacht dat ze onmiddellijk en zonder discussie doen wat hen wordt opgedragen. Dwingende leiders focussen op het controleren van situaties. Ze verwachten directe opvolging van taken en dulden daarbij geen tegenspraak. Deze stijl is het meest effectief wanneer je het toepast bij crisissituaties of wanneer je te maken hebt met probleemmedewerkers.

3. Gezaghebbende stijl

Kenmerken van deze stijl zijn enthousiasme en een heldere visie. De leider maakt het algemene doel duidelijk, maar laat mensen vrij in de wijze waarop ze het bereiken. Door het inzetten van deze stijl kan de leidinggevende mensen achter zich krijgen in de richting van een visie. Deze stijl komt het meest tot zijn recht wanneer een bedrijf de weg kwijt is en niet meer weet welke koers het moet varen.

3. Democratische stijl

Bij deze stijl krijgen medewerkers een stem om zich te laten horen. Op deze manier wil de gezaghebbende vertrouwen en steun creëren. Medewerkers hebben het gevoel dat er naar ze geluisterd wordt en dat leiders ook daadwerkelijk iets doen met hun input. Democratische leidinggevenden motiveren flexibiliteit en verantwoordelijkheid in de organisatie. Deze stijl schikt uitstekend voor het creëren van eensgezindheid of om informatie te verkrijgen.

4. Emotioneel verbindende stijl

Het doel van deze leider is harmonie creëren en het moraal verhogen. Ze geven veel complimenten, maar weinig advies. Deze stijl kun je toepassen wanneer er conflicten tussen mensen opgelost dienen te worden of in situaties waarin de stress hoog is.

5. Coachende stijl

De focus van een coachende leider ligt op de persoonlijke ontwikkeling van zijn medewerkers voor toekomstige mogelijkheden. Deze stijl heeft alleen zin wanneer medewerkers ook daadwerkelijk open staan voor studie en verdere ontwikkeling van hun vaardigheden en talenten.

6. Toonaangevende stijl

Een toonaangevende leider stelt extreem hoge prestatienormen en geeft zelf het goede voorbeeld. Volgens deze gezaghebbende kan altijd alles beter, sneller, goedkoper en effectiever. Indien werknemers dit tempo niet kunnen bijhouden, worden ze vervangen. Deze stijl is het meest effectief wanneer je snel resultaten wilt verkrijgen van teamleden.

Competente leidinggevenden kunnen meerdere stijlen inzetten. Met name de gezaghebbende-, democratische-, emotioneel verbindende- en coachende stijl. Door deze leiderschapsstijlen gedoseerd en afgewogen te gebruiken wordt het beste klimaat en de meest gunstige bedrijfsresultaten bereikt.

Wil jij ook een succesvolle leider worden? Kijk dan eens naar onze cursus ‘Succesvol leiderschap’ en word een betere manager door efficiënter en makkelijker te leren coachen/leidinggeven.