Blogs

Waardering uitspreken

Spreek jij voldoende waardering uit naar medewerkers? In veel organisaties is dit iets waar meer aandacht aan besteed mag worden. Het is een misverstand dat waardering per se te maken heeft met het salaris of een bonus. Waardering uitspreken heeft te maken met erkenning en goedkeuring. Dit is vaak veel waardevoller dan de materiële beloningen.

In dit artikel lees je hoe je je waardering kan uitspreken en wat precies de voordelen hiervan zijn.

Waardering uitspreken naar medewerkers

Een groot voordeel van het geven van erkenning is dat het gemakkelijk gedaan zou kunnen worden. Als ondernemer of leidinggevende moet je je er natuurlijk wel bewust van zijn en het ook willen doen. Maar al te vaak wordt de inzet van een medewerker beschouwd als iets normaals. ‘’Hij krijgt er toch voor betaald?’’. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen waardering uitgesproken hoeft te worden.

We zijn daarnaast vaak geneigd om te benadrukken als iets niet goed is gedaan en er wordt niet benadrukt als iemand iets goed doet. Een groot deel van de medewerkers hoort het alleen als ze iets hebben gedaan wat niet goed is.

‘’Maar al te vaak wordt het benadrukt als een medewerker iets niet goed heeft gedaan, terwijl we eigenlijk net zo vaak zouden moeten zeggen als een medewerker iets goed doet.’’

Iedereen vindt het fijn om af en toe erkend te worden, een compliment te krijgen, gezien of gehoord te worden. Wellicht ten overvloede, maar een compliment of het erkennen van een medewerker moet natuurlijk wel oprecht zijn. Je moet oprecht geïnteresseerd zijn in de medewerker. Mensen voelen aan als dit niet het geval is.

Wil je graag je eigen werkplezier of het werkplezier van medewerkers verhogen? Bekijk dan dit artikel: Werkplezier verhogen

Voordelen

Je waardering uitspreken naar medewerkers heeft verschillende voordelen:

Motivatie. Medewerkers die vanuit hun omgeving gewaardeerd worden voor wat ze doen, hebben meer motivatie. Gemotiveerde werknemers kunnen voor een organisatie een echt verschil maken.

Medewerkers blijven langer. Een medewerker die erkend wordt voor wat hij doet, zal minder snel geneigd zijn om een bedrijf te verlaten. Het verloop van medewerkers is dus lager. De kosten die je maakt voor het inwerken van nieuwe medewerkers gaan omlaag.

Betrokkenheid. Een medewerker die goed in zijn vel zit, zal meer betrokken zijn bij het bedrijf. Een hoge mate van betrokkenheid zorgt onder andere voor minder verloop, hogere productiviteit en meer motivatie.

Productiviteit. Medewerkers die regelmatig gewaardeerd worden voor wat zij doen, hebben een hogere productiviteit. Ze krijgen meer en beter werk gedaan.

Verzuim. Het uitspreken van je waardering naar medewerkers zorgt ook voor een lager verzuim. Gemotiveerde medewerkers die goed in hun vel zitten en betrokken zijn bij het bedrijf hebben een lager verzuim.

waardering medewerkers

Tips om je waardering uit te spreken

Wees oprecht

Als je je waardering uitspreekt of je geeft een medewerker een compliment, zorg er dan voor dat het oprecht is. Medewerkers prikken er gemakkelijk doorheen als zij merken dat hetgeen wat je zegt niet gemeend is.

Iedereen is anders

De ene medewerker vindt het leuk om tijdens een meeting in de spotlights gezet te worden en een compliment te krijgen terwijl een andere medewerker liever in een persoonlijk gesprek een compliment krijgt. Als leidinggevende moet je dit aanvoelen. En als je het niet weet, kan je het natuurlijk altijd gewoon vragen.

Maak het persoonlijk

Benoem iets wat die specifieke medewerker goed heeft gedaan. Benoem zijn bijdrage. Hiermee laat je iemand weten dat je ziet hij heeft gedaan en hoe hij heeft bijgedragen en dat je dit waardeert.

Wil je meer weten over de omgang met met personeel? Lees dan Omgaan met personeel