Blogs

Werkplezier verhogen

Werkplezier is een belangrijke factor voor een succesvol bedrijf. Het werkplezier verhogen zorgt ervoor dat de betrokkenheid van medewerker omhoog gaat, het zorgt voor een lager ziekteverzuim, de productiviteit stijgt en medewerkers zitten beter in hun vel. In dit artikel lees je verschillende dingen die je als werkgever kan doen om het werkplezier te verhogen.

Werkplezier verhogen met doelen

Voor een medewerker is het belangrijk om voldoende uitdaging in zijn werk te hebben. Het moet natuurlijk niet zijn dat iemand op zijn tandvlees moet lopen om het werk af te krijgen, maar genoeg uitdaging is belangrijk. Met het stellen van doelen kan je voor deze uitdaging zorgen.

Het bedrijf heeft een doel dat nagestreefd wordt. Hieruit worden de doelstellingen van de verschillende afdelingen afgeleid en hieruit volgen de doelen per functie. Zorg dat het voor een medewerker duidelijk is hoe hij met zijn functie en zijn doelen bijdraagt aan de doelstellingen van de organisatie. Stel concrete doelen op per functie om voor voldoende uitdaging te zorgen. Met behulp van statistieken kan een medewerker gemakkelijk inzicht krijgen in zijn productiviteit.

Het werkplezier verhogen kan ook door te vieren wanneer een medewerker zijn doelen bereikt. Erken dat een medewerker goed heeft gewerkt, benoem het en vier het. Het zijn maar kleine dingen om te doen, maar het draagt erg bij aan het werkplezier.

werkplezier verhogen

Delegeren en vertrouwen geven

Door medewerkers het vertrouwen te geven en bepaalde taken en verantwoordelijkheden te delegeren, geef je medewerkers de kans om zich verder te ontwikkelen. Houd je vooral bezig met de resultaten van het werk en niet met de manier waarop medewerkers tot de resultaten komen. Dit geldt uiteraard niet voor een medewerker die net in dienst is.

De kans bestaat natuurlijk dat een medewerker fouten maakt als hij nieuwe taken en verantwoordelijkheden krijgt. Zeker in het begin kan je hier nog in bijsturen, maar geef een medewerker ook de kans om fouten te maken en met nieuwe oplossingen te komen.

Werkplezier verhogen met ontspanning op werk

Het werkplezier verhogen kan ook door te zorgen voor genoeg ontspanning op het werk. Uiteraard moet er gewoon gewerkt kunnen worden, maar als werkgever kan je er wel voor zorgen dat er mogelijkheden zijn om te ontspannen zonder dat het werk daar onder leidt. Denk bijvoorbeeld aan een wekelijkse of maandelijkse borrel, een teamuitje of een mogelijkheid om te sporten.

Een goede werkplek speelt ook een belangrijke rol in het werkplezier dat medewerkers ervaren. Een werkplek met veel daglicht en groen wordt over het algemeen als prettig ervaren. Ook is het belangrijk dat er een plaats is om te lunchen. Voorkom dat medewerkers elke dag achter hun bureau moeten eten.

Leiderschap

Goed leiderschap draagt bij aan het werkplezier van medewerkers. Voor een medewerker is het belangrijk dat zijn leidinggevende eerlijk is, luistert en duidelijk kan communiceren. Een leidinggevende moet ervoor zorgen dat het werk gedaan wordt. Als het nodig is moet een leidinggevende medewerkers kunnen ondersteunen. Toon daarnaast als leidinggevende je waardering voor medewerkers, geef een medewerker een compliment en vier de successen.

Werkplezier en moreel

Het moreel van een medewerker is afhankelijk van zijn productie. Iemand die weinig tot niks bijdraagt in een bedrijf zal dus ook een laag moreel hebben. Als ondernemer wordt van jou verwacht dat je de werkzaamheden dusdanig goed organiseert, dat medewerkers kunnen werken zonder onderbrekingen, storingen of vragen. Verder moet duidelijk zijn wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat moet doen. Zorg ervoor dat dit inzichtelijk is voor iedereen. Dit zorgt voor duidelijkheid en voor een efficiëntere organisatie.

Werkplezier verhogen met persoonlijke ontwikkeling

Veel medewerkers vinden het belangrijk om zich te ontwikkelen in hun werk. Dit maakt het werk uitdagender. Als werkgever kan je dit faciliteren door bijvoorbeeld medewerkers de mogelijkheid te bieden om een training of een cursus te volgen.

Wil je meer weten over hoe je met medewerker moet omgaan? Lees dan Medewerkers motiveren