Blogs

Team aansturen

Een team aansturen kan een hele uitdaging zijn. De ene medewerker heeft een andere benadering nodig dan de andere en iedereen heeft zijn eigen uitdagingen. Toch kan een team aansturen ook veel voldoening geven als dit op een prettige manier gebeurt. In dit artikel lees je verschillende punten waar je op moet letten bij het aansturen van een team en vind je praktische tips.

Samenstelling van het team

Een team aansturen gaat gemakkelijker als er vooraf rekening mee wordt gehouden dat de medewerkers onderling moeten samenwerken. Hoe logisch dat ook klinkt, het gebeurt regelmatig dat een nieuwe medewerker wordt aangenomen vanwege zijn of haar capaciteiten, zonder rekening te houden met het team waarin de nieuwe medewerker gaat werken. Het is belangrijk dat iemand in het huidige team past.

Uitgangspunt

Als bedrijf lever je een product of dienst aan jouw klanten. Om dat zo goed mogelijk te doen, stel je een team samen van medewerkers met ieder zijn of haar kwaliteiten. Naarmate het bedrijf groeit, komen er medewerkers bij. Het uitgangspunt bij het aannemen van medewerkers is in eerste instantie dus dat hetgeen wat je aan de klant levert, zo goed mogelijk wordt gedaan.

Als een potentiële nieuwe medewerker de kwaliteiten heeft die je zoekt, maar hij past niet binnen jouw team, dan zal vaak na verloop van tijd blijken dat het niet werkt. Kijk dus niet alleen naar de kwaliteiten van iemand, maar zoek ook uit of diegene in jouw team past.

Overeenstemming in het team

Een team aansturen gaat beter wanneer er binnen het team overeenstemming is. Overeenstemming krijg je niet wanneer je taken of verantwoordelijkheden opdringt. Een team vol ‘jaknikkers’ levert ook niet de gewenste overeenstemming op om goed te kunnen functioneren.

Als iemand het niet eens is met de gang van zaken dan heeft dit effect op de prestaties. De motivatie wordt minder, de productie gaat omlaag en dit heeft effect op collega’s. Zorg er daarom voor dat je met medewerkers in gesprek gaat én blijft. Zorg dat je op de hoogte bent van wat er binnen het team speelt.

een team aansturen

Duidelijkheid over het doel

Een belangrijk punt om het over eens te zijn is het doel dat wordt nagestreefd. Een bedrijf streeft een bepaald doel na en om dit te behalen zouden de dagelijks uitgevoerde taken van alle medewerkers moeten bijdragen aan het dichterbij komen van het doel.

Een medewerker die niet achter dit doel staat, zal er niet alles aan doen om dit doel daadwerkelijk te behalen. En als er meerdere medewerkers zijn die niet achter de doelstellingen van het bedrijf staan, werkt iedereen een andere richting op. Zorg er daarom voor dat de doelstellingen van het bedrijf bij iedereen duidelijk zijn.

Focus op het resultaat niet op het ‘hoe’

Een team aansturen werkt niet als je voor iedere medewerker bepaalt hoe het werk gedaan moet worden. Richt je daarom niet zozeer op ‘hoe’ het werk gedaan wordt, maar kijk naar het resultaat. Uiteraard mag je van een medewerker verwachten dat hij zich houdt aan het beleid en de procedures. Maar als dat het geval is, dan zou je een medewerker voldoende vrijheid moeten geven om zijn functie in te vullen.

Als leidinggevende bemoei je je hoofdzakelijk alleen met die dingen die niet goed gaan. Dit herstel je en dan laat je het weer los. In de overige gevallen zou je jouw medewerkers hun gang moeten laten gaan.

Rol van de leidinggevende

Als je een team aanstuurt, is het verstandig om goed naar je eigen rol te kijken. Wat wordt van jou als leidinggevende verwacht? Een leidinggevende is er om ervoor te zorgen dat de medewerkers in de juiste kwaliteit en hoeveelheid doen wat van hen verwacht wordt.

De leidinggevende is degene in de organisatie die de taken laat uitvoeren om de doelen van die organisatie te bereiken. Je kan dus zeggen dat het werk wat in de organisatie gedaan moet worden niet afhangt van de leidinggevende. Het hangt af van zijn begeleiding.

Het gaat er niet om hoeveel uur je werkt of hoeveel werkzaamheden jijzelf verricht. In de eerste plaats moet jij er als leidinggevende voor zorgen dat het werk gedaan wordt.

Tips voor het aansturen van een team

Regel vooraf wat er gebeurt bij afwezigheid

Is dit herkenbaar? Het team draait goed, klanten zijn tevreden en de productie is hoog. Tot het moment dat een medewerker ziek thuiszit. Is in jouw team duidelijk hoe dit wordt aangevlogen? Staan er afspraken op papier wie het werk overneemt in geval van afwezigheid?

Het is aan te raden om deze afspraken vast te leggen in de organisatiestructuur. Zorg ervoor dat jouw bedrijf zo is ingericht dat iedereen vooraf weet wie elkaar moet vervangen bij afwezigheid en waar deze verantwoordelijkheid ligt.

medewerkers aansturen

Autonomie en verantwoordelijkheid

Een goed ingewerkte medewerker zou een hoge mate van autonomie moeten krijgen. Laat een medewerker zelfstandig conclusies trekken, beslissingen nemen en werkzaamheden verrichten. Hierdoor gaat zijn verantwoordelijkheid omhoog.

Een medewerker die niks zelf mag beslissen wordt afhankelijk gemaakt van zijn leidinggevende. Hij zal met alles waar toestemming voor nodig is, naar zijn leidinggevende gaan. Hiermee maak je iemand niet verantwoordelijk, maar juist afhankelijk.

Wil je hier meer over weten? Lees dan dit artikel: Verantwoordelijkheid medewerkers verhogen

Onbegrip is geen onwil

Een medewerker die zijn werkzaamheden niet goed uitvoert is niet per se onwillig. Het gebeurt regelmatig dat een medewerker die niet goed presteert niet goed snapt wat hij moet doen. In sommige gevallen is iemand niet goed ingewerkt of er wordt alleen gevraagd of iemand bepaalde taken kan, zonder daadwerkelijk te kijken of iemand het kan.

Het is verstandig om voordat je besluit dat een medewerker onwillig is, te kijken of er onbegrip is. Snapt de medewerker waarom en hoe hij zijn taken moet doen? Is hij goed ingewerkt en weet hij hoe hij bijdraagt aan het geheel?

Kleineren helpt niet

In geen enkel geval gaat iemand beter presteren als je hem of haar kleineert. Neerbuigende en beledigende opmerkingen zorgen er niet voor dat een medewerker beter in zijn vel gaat zitten. Uiteraard spreek je iemand aan als die persoon slecht presteert, maar iemand gaat niet beter presteren als je hem kleineert.

Meer weten over het aansturen van een team? Lees dan: Samenwerking in een team