Blogs

Verantwoordelijkheid medewerkers verhogen

Als ondernemer speel je een belangrijke rol bij het verhogen van de verantwoordelijkheid van medewerkers. Niet alleen zijn er specifieke dingen die je kunt doen om de verantwoordelijkheid te verhogen, er zijn ook specifieke dingen die je niet moet doen. In dit artikel lees je er alles over.

Rol van de ondernemer

Om de verantwoordelijkheid van medewerkers te verhogen is het belangrijk dat je als ondernemer bepaalde dingen juist wel en juist niet doet. Een medewerker die goedkeuring vraagt voor iets wat onder zijn eigen verantwoordelijkheid valt, schuift die verantwoordelijkheid af. Dit zou je dus ook niet moeten accepteren.

Vragen als ‘is dit goed?’, ‘zou je dit kunnen controleren?’ of ‘is dit oké?’ wijzen erop dat een medewerker niet de verantwoordelijkheid neemt die hij of zij zou moeten nemen. De medewerker weet zelf het meeste af van zijn eigen functie. Waarom zou hij of zij deze vragen dan niet zelf kunnen beantwoorden?

Vragen als ‘is dit goed?’, ‘zou je dit kunnen controleren?’ of ‘is dit oké?’ wijzen erop dat een medewerker niet de verantwoordelijkheid neemt die hij of zij zou moeten nemen.

Om de verantwoordelijkheid van medewerkers te verhogen zou je als ondernemer dus niet moeten ingaan op bovenstaande vragen. Je kan uiteraard meedenken als iemand ergens niet uitkomt. Maar laat diegene zelf nadenken en laat hem zelf antwoord geven op zijn vraag.

In heel wat bedrijven denken medewerkers dat de ondernemer of leidinggevende dezelfde functie en taken heeft als de medewerkers. Dit is zeker niet het geval. De ondernemer zou dus ook niet moeten accepteren als een medewerker van hem verlangt dat hij zijn taken uitvoert.

Voorkom dat je problemen van medewerkers oplost

Als een medewerker tegen een probleem aanloopt en dit probleem neerlegt bij de ondernemer, dan zou de ondernemer het probleem terug moeten geven. Als de ondernemer dit niet doet, gebeuren er 3 dingen:

  1. De functie wordt minder uitdagend
  2. De ondernemer krijgt meer werk
  3. De verantwoordelijkheid van de medewerker neemt af

Als je de problemen van medewerkers wel oplost, zorg je ervoor dat medewerkers afhankelijk van je worden.

In elke functie komt er iets binnen, wordt er vervolgens iets aan veranderd en gaat er iets uit. Elke functie heeft dus een product. Dit is hetgeen waar je een medewerker voor betaalt. Een medewerker is er zelf verantwoordelijk voor dat dit product daadwerkelijk wordt geproduceerd. Het oplossen van problemen hoort hierbij.

Hoe beoordeel je of iemand het goed doet?

Een medewerker zou beoordeeld moeten worden op datgene wat er uit zijn functie komt. Het zou niet uit moeten maken hoe de medewerker dit voor elkaar krijgt, mits dit natuurlijk binnen de regels van het bedrijf is. Kijk vooral naar het resultaat en niet zo zeer naar hoe dat gerealiseerd is.

Als de ene verkoper producten verkoopt door met klanten uiteten te gaan en de andere verkoper verkoopt zijn producten voornamelijk via beurzen en netwerkevenementen, dan zou dit geen verschil moeten maken. Ze krijgen immers beide de producten aan de man.

verhogen verantwoordelijkheid

Laat medewerkers meedenken

Je kan de verantwoordelijkheid van medewerkers verhogen door medewerkers te laten meedenken met de invulling van hun functie. Zorg dat de bedrijfsdoelstellingen duidelijk zijn en hoe een medewerker vanuit zijn functie daaraan bijdraagt. Laat de medewerker vervolgens zelf nadenken over hoe hij of zij hier invulling aan wil geven. Dit verhoogt het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerker en hierdoor gaat de betrokkenheid omhoog.

Fouten maken

Als je bepaalde verantwoordelijkheden bij een medewerker hebt neergelegd, geef de medewerker dan ook de kans zich hierin te ontwikkelen. Het maken van fouten hoort hierbij. Zorg er met name voor dat je bij de eerste gemaakte fouten het werk niet uit handen neemt en het zelf gaat doen. Hiermee laat je de medewerker duidelijk weten dat je hij of zij het werk niet kan. Laat juist de medewerker verantwoordelijkheid nemen om het werk op de juiste manier gedaan te krijgen.

Benoem wat goed gaat

Medewerkers horen maar al te vaak als ze iets niet goed doen. Terwijl er aan de andere kant vanuit wordt gegaan dat wat er goed gedaan wordt, vanzelfsprekend is. Dit zou andersom moeten zijn. Benoem wat een medewerker goed doet, laat weten dat hij of zij gewaardeerd wordt. Niet alleen verbetert dit de sfeer, maar het werkt ook motiverend.

Wil je meer weten over het motiveren van medewerkers? Lees dan Medewerkers motiveren