Blogs

Samenwerking in een team

De samenwerking in een team is cruciaal voor een bedrijf. Als er niet goed wordt samengewerkt, merk je dat aan de sfeer, ontevreden klanten, ontevreden medewerkers, een lage productie enz. Als ondernemer is het daarom belangrijk om de samenwerking in het team te blijven verbeteren. In dit artikel lees je er alles over.

Wat houdt samenwerking in een team in?

Een team is een groep mensen die door middel van samenwerking een gezamenlijk doel nastreeft. Hierbij zijn de teamleden afhankelijk van elkaar om dit doel te bereiken. Samenwerken kan omschreven worden als ‘in onderling overleg werken’ (Van Dale).

Een team heeft de neiging te willen weten en te weten wat de andere teamleden doen en denken. Aan de hand hiervan worden activiteiten en plannen gecoördineerd. Normaal gesproken kunnen de teamleden het goed met elkaar vinden.

Voordelen samenwerking in een team

  • Als team kom je verder dan alleen;
  • Je kan onderling van elkaar leren;
  • Binnen een team vul je elkaar aan;
  • Inzichten van teamleden zorgen voor persoonlijke groei.

Er zijn nog wel meer voordelen te bedenken van het samenwerken in een team. Maar zijn er dan helemaal geen nadelen aan het werken in een team? Die zijn er natuurlijk ook. Denk aan meelifters die profiteren van een ander zijn werk, meningsverschillen kunnen voor verspilling van tijd en middelen zorgen en niet iedereen durft zich ten opzichte van zijn teamleden uit te spreken.

Toch kan een goede samenwerking in een team jouw bedrijf verder helpen, mits dit natuurlijk goed gebeurt. In dit artikel lees je wat jouw rol als ondernemer of leidinggevende in team zou moeten zijn en je vindt verschillende bruikbare tips om jouw team verder te helpen.

samenwerking verbeteren

Rol van de leidinggevende

De primaire taak van een leidinggevende is het werk gedaan krijgen. Dit doet de leidinggevende doormiddel van het aansturen, begeleiden en ondersteunen van medewerkers.

Jouw leidinggevende rol als ondernemer zou er dus uit moeten bestaan dat je ervoor zorgt dat het werk gedaan wordt. Uiteraard kan je zelf ook bepaalde taken en werkzaamheden uitvoeren, deze zouden echter ondergeschikt moeten zijn aan het leidinggeven.

Tips voor een goede samenwerking in een team

We hebben enkele tips op een rijtje gezet die je als ondernemer kan gebruiken om de samenwerking binnen het team te verbeteren.

Houd medewerkers aan de afspraken

Binnen een team is het erg vervelend als iemand zich niet aan de afspraken houdt. Dit kan enorm veel irritatie bij de collega’s opleveren. Zorg allereest voor duidelijke en heldere afspraken. Hierdoor weet iedereen wat je van elkaar mag verwachten.

Zorg vervolgens dat de afspraken worden nagekomen en handel als dat niet gebeurt. Als je dat niet doet, ontstaat er irritatie onderling en wordt er een sfeer gecreëerd waar alles kan en mag.

Houd er bij het maken van afspraken rekening mee dat je geen afspraken opdringt. Zorg dat medewerkers inbreng kunnen geven en het eens zijn met de afspraken. Zorg er daarnaast voor dat iemand het nut van de gemaakte afspraken inziet. Als dit het geval is, is de kans veel groter dat iemand zich er aan houdt.

Zorg voor een gezamenlijk doel en communiceer hierover

Zorg ervoor dat je een gezamenlijk doel hebt en zorg dat dit duidelijk is bij alle leden van je team. Weet iedereen hoe hij of zij bijdraagt aan dat doel? Zo niet, ga hier dan over in gesprek. Om de samenwerking in een team te bevorderen, helpt het om een gezamenlijk doel te hebben en iedereen moet op de hoogte van dat doel zijn en hoe hij of zij daaraan bijdraagt.

team verbeteren

Word het onderling eens

Samenwerking in een team wordt stroever als een medewerker het ergens niet mee eens is. Zoek daarom uit met welke dingen medewerkers het niet eens zijn en pak dit aan. Zorg voor duidelijkheid en begrip binnen het team. Vraag af en toe simpelweg of er dingen zijn waar de teamleden het niet mee eens zijn.

Vier successen met elkaar

Een team wordt hechter als de successen met elkaar gevierd worden. Een blijk van waardering is enorm waardevol. Er zijn grote en kleine gebaren, maar het gaat er om dat de teamleden zich gewaardeerd voelen om iets wat samen is bereikt.

Verantwoordelijkheid en samenwerking in een team

Binnen een team heeft iedereen zijn eigen rol of functie met bijbehorende verantwoordelijkheid. Binnen een goed functionerend team is bij iedereen duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en de verantwoordelijkheid wordt natuurlijk ook genomen door de desbetreffende medewerker.

Het is echter wel belangrijk dat medewerkers goed worden ingewerkt. Als dit niet het geval is, wordt het een medewerker onnodig moeilijk gemaakt om zijn verantwoordelijkheid te nemen. Het inwerken van een medewerker en het overdragen van verantwoordelijkheid gaat in 2 fasen: fase 1 en fase 2.

Wil je meer weten over weten de 2 fasen van inwerken? Lees dan: Nieuwe medewerker inwerken

Samenwerking in een team verbeteren met behulp van feedback

Binnen een team is feedback enorm waardevol. Doormiddel van feedback kan de samenwerking in een team steeds verder verbeteren en gaat het team steeds beter presteren. Er moet wel een omgeving gecreëerd worden waar collega’s elkaar feedback kunnen geven.

Als ondernemer kan je dit stimuleren door allereest zelf om feedback te vragen. Accepteer de feedback en geef aan dat het gewaardeerd wordt. In geen enkel geval zou je het moeten bekritiseren, mits de feedback natuurlijk oprecht is.

Vraag vervolgens aan de medewerkers om elkaar feedback te geven. Houd in de gaten dat de feedback bedoeld is om elkaar te helpen en elkaars werk verder te verbeteren. Hiermee creëer je een werkomgeving waarin collega’s elkaar helpen om steeds verder te verbeteren.

Zorg dat onenigheden worden uitgesproken

Onenigheden, ruzie en irritatie ondermijnen het succes van een team. Zorg er daarom voor dat dit wordt uitgesproken. Merk je dat de samenwerking in het team niet goed meer verloopt? Spreek het uit en ga erover in gesprek.

Wil je meer weten over hoe de verantwoordelijkheid van een medewerker verhoogd kan worden? Lees dan dit artikel: Verantwoordelijkheid medewerkers verhogen