Blogs

Taken leidinggevende

Een leidinggevende heeft binnen een organisatie verschillende taken. In dit artikel lees je wat de belangrijkste taken van een leidinggevende zijn en wat iemand die leiding geeft vooral niet moet doen.

Wat zou een leidinggevende moeten doen?

Een leidinggevende is iemand die moet zorgen dat de taken, projecten en plannen in een organisatie uitgevoerd worden om de doelstellingen van die organisatie te behalen. In wezen hangt het werk van een organisatie niet af van de leidinggevende. Het werk van een organisatie hangt af van de medewerkers. Het hangt af van de manier waarop zij hun werk doen.

Het kan echter moeilijk zijn voor medewerkers om hun taken goed uit te voeren als ze geen goede leidinggevenden hebben die het geheel begeleiden en zorgen voor de coördinatie tussen verschillende functies.

Taken van een leidinggevende

Een leidinggevende zou in staat moeten zijn om de functies die onder hem of haar vallen beter uit te voeren dan de medewerker die de functie uitvoert. Op deze manier kan een leidinggevende effectief zijn, omdat hij weet wat de functies inhouden. Daarom is het belangrijk dat een leidinggevende onder andere gekozen wordt vanwege zijn kennis van de organisatie.

Binnen een klein bedrijf kan het voorkomen dat een leidinggevende taken moet overnemen van een medewerker wanneer deze vertrekt. Het zou niet moeten voorkomen dat de medewerker de enige is die de taken kan uitvoeren. De leidinggevende kan de taken zolang uitvoeren tot er een nieuwe collega is. De nieuwe medewerker wordt vervolgens door de leidinggevende ingewerkt.

Als er een nieuwe medewerker moet worden aangenomen is het belangrijk dat de leidinggevende een inschatting kan maken van de capaciteiten van de sollicitant. Om een goede inschatting te kunnen maken, moet de leidinggevende de taken zelf kunnen uitvoeren.

Wil je meer weten over het inwerken van nieuwe medewerkers? Bekijk dan Nieuwe medewerker inwerken

leidinggevende taken

Een ander kenmerk van iemand die leiding geeft is dat hij met mensen kan omgaan en in staat is hen te helpen begrip te ontwikkelen voor hun taken. Hij moet het ‘hoe en waarom’ van een functie duidelijk kunnen maken.

Tot slot is een taak van een leidinggevende om via een ander iets gedaan te krijgen. Hij moet in staat zijn om werk uitgevoerd te krijgen via anderen. Deze drie kenmerken zijn veruit het belangrijkst. Er zijn natuurlijk nog andere aspecten met betrekking tot het leidinggeven. Denk aan planning, organisatie, promotie, het opstellen van beleid en ervoor zorgen dat dit wordt nageleefd.

Leidinggevende taken en operationele werkzaamheden

Het is geen uitzondering dat een leidinggevende ook operationele werkzaamheden uitvoert. Zeker binnen kleinere organisaties is dit eerder regel dan uitzondering. Wanneer een leidinggevende ook operationele werkzaamheden uitvoert, zouden deze taken niet de leidinggevende taken moeten overlappen, verdringen of wegvagen.

Wat moet een leidinggevende niet doen?

Een leidinggevende moet niet het idee hebben dat al het werk door hem gedaan moet worden. Iemand die allerlei taken naar zich toetrekt en alles wat zijn kant op komt probeert af te handelen, raakt uiteindelijk overbelast. Hierdoor gaat hij fouten maken. Een leidinggevende die alles zelf probeert te doen, geeft geen leiding aan de organisatie.

‘’Een leidinggevende die veel werkzaamheden zelf probeert uit te voeren en ‘er niet voor zorgt dat mensen het werk gedaan krijgen’, schept een organisatie zonder leiding’’

Dus elke keer dat een leidinggevende een gedeelte van een taak op zich neemt, maakt hij een fout. Iemand die verschillende functies probeert te bekleden waardoor hij andere functies niet meer begeleidt, details over het hoofd ziet en niet zorgt voor de noodzakelijke coördinatie van verschillende functies, geeft geen leiding.

Door bepaalde taken en beslissingen van medewerkers over te nemen, ontneemt de leidinggevende alle aantrekkelijke taken van een functie. Er blijven alleen nog repeterende en minder belangrijke taken over. Het nemen van beslissingen maakt een functie aantrekkelijk voor een medewerker.

Contact met medewerkers

Voor een leidinggevende is het uiteraard belangrijk om contact met medewerkers te hebben. Een leidinggevende die er niet voor kan zorgen dat medewerkers het werk gedaan krijgen, moet uitzoeken in welke mate functies te weinig zijn belast en welke functies zijn overbelast. Medewerkers die te weinig te doen hebben, lopen andere medewerkers in de organisatie in de weg. Overbelaste medewerkers raken overbelast van alle werkzaamheden, waardoor ze niet meer goed kunnen functioneren. Als leidinggevende is het belangrijk om voldoende contact met medewerkers te hebben om een goede inschatting te kunnen maken van de hoeveelheid werk van een specifieke functie.

Taken leidinggevende

De belangrijkste taak van een leidinggevende is ervoor zorgen dat het werk wordt uitgevoerd. Daarnaast zou een leidinggevende:

  1. In staat moeten zijn om de functies onder hem of haar uit te voeren
  2. Met medewerkers moeten kunnen omgaan en in staat moeten zijn hen te helpen begrip te ontwikkelen voor hun taken
  3. Via een ander iets gedaan moeten kunnen krijgen

Wil je meer weten over leiderschap? Bekijk dan Leiderschapskwaliteiten