Blogs

Oplossingen personeelstekort

Bedrijven hebben het druk en zijn vaak op zoek naar nieuwe medewerkers om al het werk gedaan te krijgen. Dit is meestal een grote uitdaging. Allereerst worden vaak de arbeidsvoorwaarden verbeterd, denk aan een hoger salaris en flexibelere werktijden. Toch is dit vaak niet een structurele oplossing voor het personeelstekort.

Je zou 3 categorieën kunnen onderscheiden om naar oplossingen te zoeken voor het personeelstekort:

  • Personeelstekort oplossen met de huidige medewerkers;
  • Personeelstekort oplossen met nieuwe medewerkers;
  • Personeelstekort oplossen door efficiënter te werken.

In dit artikel vind je verschillende oplossingen die jou als werkgever kunnen helpen om toch al het werk gedaan te krijgen.

Oplossing personeelstekort met huidige werknemers

Behoud van huidige medewerkers

Allereerst zou je moeten bekijken hoe je de huidige werknemers zoveel mogelijk kan behouden. Wat zijn zaken waar medewerkers binnen jouw bedrijf waarde aan hechten? Jonge medewerkers zijn bijvoorbeeld vaak op zoek naar uitdaging in een functie en hebben ambitie. Andere medewerkers vinden een goed salaris belangrijker of hechten waarde aan flexibel kunnen werken. Ga met medewerkers in gesprek om uit te vinden wat belangrijk wordt gevonden.

‘’Duidelijkheid en waardering spelen een cruciale rol in het behouden van medewerkers’’

Ook spelen duidelijkheid en waardering een belangrijke rol in het behouden van medewerkers. De kans is groot dat iemand het bedrijf verlaat als hij zich niet gewaardeerd voelt. Hetzelfde geldt voor een medewerker die verward is over zijn functie.

Oprechte waardering heeft veel wederzijdse voordelen. Wil je daar meer over weten? Lees dan: Waardering uitspreken

Van parttime naar fulltime

Je kan medewerkers die parttime werken voorstellen om meer uren te gaan werken. Dit zou structureel of tijdelijk kunnen. Hierbij is het wel belangrijk dat dit overlegd wordt met de medewerkers. Als er binnen jouw bedrijf veel medewerkers parttime werken, zou het personeelstekort (voor een deel) opgelost kunnen worden door de huidige medewerkers.

Omscholen en bijscholen

Als er binnen jouw bedrijf een vacature openstaat, kan je de mogelijkheid bekijken om met omscholing of bijscholing een medewerker te laten doorgroeien. Hiermee geef je de medewerker de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en de vacature is vervuld. Houd er wel rekening mee dat de functie die de medewerker verlaat, vervuld moet worden.

Het bij- of omscholen van een medewerker kan vaak al met een korte training of cursus. In veel gevallen is een langjarige opleiding niet nodig.

te weinig medewerkers

Oplossingen personeelstekort nieuwe medewerkers

Je kan natuurlijk een vacature online zetten en kijken wat dit oplevert. In veel branches moet je echter meer moeite doen om aan geschikte medewerkers te komen. We hebben verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet waar je wellicht nog niet aan gedacht hebt:

Gepensioneerden

Heb je de mogelijkheid overwogen om gepensioneerden in dienst te nemen? Gepensioneerden hebben vaak veel kennis er ervaring en kunnen een goede bijdrage leveren aan een bedrijf. Mensen vinden het leuk om bij te kunnen blijven dragen aan een bedrijf en doen dit graag.

50-plussers

50-plussers kunnen ook zeer geschikt zijn om het personeelstekort binnen een bedrijf op de lossen. Deze groep heeft vaak veel kennis en ervaring in huis en wisselt minder snel van baan dan jongeren. Het beeld bestaat dat 50-plussers duurder en minder flexibel zijn. Oordeel hierover op basis van een gesprek met iemand, want dit is zeker niet altijd het geval.

Mensen met een arbeidsbeperking

Als ondernemer kan je ook kiezen voor mensen met een arbeidsbeperking. Bekijk samen met de persoon welke taken iemand kan uitvoeren. Er zijn altijd wel taken die iemand kan uitvoeren, waarmee iemand een bijdrage kan leveren. Als werkgever kan je vaak gebruik maken verschillende subsidies als je iemand met een arbeidsbeperking in dienst neemt.

Statushouders

Een statushouder is iemand met een verblijfsvergunning. Dit zijn mensen die in Nederland kunnen werken. In deze groep zitten mensen die een goede opleiding hebben gehad en ervaring hebben, waardoor ze een goede bijdrage kunnen leveren aan je bedrijf. Een struikelblok kan de taal en verschil in cultuur zijn. Dan is het aan jou als werkgever om dit in goede banen te leiden.

personeelstekort

Oplossing personeelstekort door efficiënter werken

Efficiënter zonder extra personeel

Een andere mogelijkheid als oplossing voor het personeelstekort is het werk efficiënter te verrichten. Bepaalde taken kunnen mogelijk anders worden ingericht of helemaal worden geschrapt. Zijn bijvoorbeeld alle administratieve taken wel echt nodig bij specifieke functies? Bekijk zorgvuldig wat door wie wordt gedaan en zoek uit of dit efficiënter kan worden verdeeld.

Automatisering en technologie

Mogelijk één van de meeste genoemde oplossingen bij een personeelstekort is het werk automatiseren. Dit klinkt ingewikkeld en duur, maar dat hoeft het niet te zijn. Het gebruik van een tablet in plaats van handmatig ingevulde formulieren kan het werk al makkelijker maken. Apps en sensoren die automatisch metingen doen kan het werk ook versnellen. Wat zijn in jouw branche veel gebruikte technologieën die het werk makkelijker kunnen maken?

Vraag ook je huidige medewerkers om advies

Als je op zoek gaat naar een nieuwe medewerkers, ga dan eens bij je huidige medewerkers na hoe ze bij jouw bedrijf terecht zijn gekomen. Wat spreekt hen aan in de functie en het bedrijf? Kennen ze wellicht een potentiële nieuwe collega?

Heb je een nieuwe medewerker gevonden? Dan ga je die persoon inwerken. In dit artikel lees je er alles over: Nieuwe medewerker inwerken