Blogs

Ondernemen in onzekere tijden. Hoe ga je daarmee om?

Hoe ga je als ondernemer om met onzekere tijden? Een ervaren ondernemer zal eerder al met onzekere tijden te maken hebben gehad terwijl iemand die nog niet zo lang bezig is, wellicht voor het eerst moeilijkere tijden meemaakt. Hoewel ervaring enorm waardevol is als ondernemer, blijven onzekere tijden een beproeving.

Als de media ook nog volstaat met slecht nieuws, dan lijkt het soms of de ene crisis nog niet afgelopen is en de andere crisis zich alweer aandient. Daarom lees je in dit artikel hoe je om moet gaan met onzekere tijden en wat je wel en niet moet doen als het moeilijk wordt.

Confronteren

Allereerst is het belangrijk om de problemen die ontstaan zijn te confronteren. Confronteren betekent dat je iets onder ogen kan zien. Als je iets kan confronteren kan je het onderwerp, probleem, situatie enz. op je gemak tegemoet treden, zonder hetgeen te proberen te vermijden.

‘’Wat iemand kan confronteren, daar kan hij of zijn ook iets aan doen’’

Als iemand iets niet kan confronteren, zal die persoon niet bewust van de dingen zijn en zal hij zich ervan terugtrekken. Iemand is dan niet bewust van de dingen die om hem heen gebeuren.

In een andere bewoording, als je onzekere tijden niet onder ogen kan zien, dan gaat het ook niet lukken om de problemen die daar mee gepaard gaan, aan te pakken.

Controle houden

Controle kan gedefinieerd worden als ‘beheersing: iets onder controle hebben, iets in bedwang houden, beheersen’ (Van Dale).

Maar hoe houd je dan iets onder controle? Om iets onder controle te houden gebruik je de actiecyclus. Deze bestaat uit starten, veranderen en stoppen. Als je met moeite iets kunt beginnen, met moeite er verandering in kunt aanbrengen en het twijfelachtig is of je het kunt stoppen, kun je niet zeggen dat je het onder controle hebt.

Andersom heb je controle wanneer je iets kunt starten. Als je zonder moeite bepaalde werkzaamheden, taken, gesprekken enz. kan beginnen dan heb je het starten onder controle. Vervolgens ga je veranderingen aanbrengen. Je gaat een gesprek voeren of specifieke werkzaamheden en taken verrichten. Je gaat iets veranderen zoals je het voor ogen had. Tot slot is het van belang dat je iets daadwerkelijk kan afronden. Er moet een einde komen aan hetgeen wat je aan het doen bent.

Wil je meer weten over de actiecyclus en hoe je met behulp van de actiecyclus meer tijd kan krijgen? Lees dan Time Management Verbeteren.

Actie

Onzekere tijden kunnen verlammend werken. Er speelt vaak ontzettend veel en verschillende dingen hebben je aandacht nodig. Veranderende omstandigheden vereisen een nieuwe aanpak waardoor de twijfel kan toeslaan. Vervolgens worden beslissingen uitgesteld om ‘te wachten op het juiste moment’. Allemaal erg begrijpelijk, echter leidt dit niet tot actie.

In onzekere tijden is het aan de ondernemer om te laten zien hoe het moet. Medewerkers kijken naar de ondernemer en verwachten dat hij of zij het juiste voorbeeld geeft. Zorg dat je in actie blijft, hak knopen door en neem beslissingen.

actie ondernemen

Toon leiderschap in onzekere tijden

Als ondernemer is het belangrijk om in onzekere tijden leiderschap te tonen. Van jou wordt verwacht dat je weet wat er moet gebeuren en het bedrijf die richting op wijst.

Angst

De kans is groot dat medewerkers in onzekere tijden zorgen hebben. Houd daarom rekening met de zorgen en eventuele angsten van medewerkers.

Angst wordt aangewakkerd door onzekerheid, door een gebrek aan gegevens. Iemand die angstig is, heeft geen grip op de situatie. Als je merkt dat een medewerker in zo’n situatie verkeert, geef hem of haar dan iets waar hij of zij wél grip op heeft. Hierdoor krijgt iemand het gevoel dat hij er toch ‘iets’ aan kan doen. Door dit stap voor stap te doen en een medewerker de juiste gegevens te geven over de situatie, kan je de angst verminderen.

Aanspreekpunt

Zorg ervoor dat je een stabiel aangespreekpunt bent voor jouw medewerkers. Ga ook zelf proactief met medewerkers in gesprek. Laat hen weten dat ze bij jou terecht kunnen als ze vragen hebben of zich zorgen maken. Als je dit niet doet, bestaat namelijk de kans dat de onzekerheid blijft bestaan of zelfs groeit.

Klanten

In onzekere tijden zal je niet de enige zijn die hier mee te maken heeft. Klanten zullen hier ook mee te maken hebben. Het is daarom verstandig om klanten te bellen of mailen om te vragen hoe het gaat en of er iets is wat je voor ze kan doen. Het gaat hier absoluut niet over ‘bellen om te verkopen’.

Je belt eigenlijk om je klant te laten weten dat je nog steeds bereid bent om iets voor hem te doen, dat hij nog steeds belangrijk is voor jou, dat je weet wat hij meemaakt. En wie weet, door precies te weten wat jouw klanten meemaken, kom je nog op goede ideeën die jou én de klant kunnen helpen.

voorbereiden onzekere tijden

Voorbereiden op onzekere tijden

Afhankelijk van de oorzaak van de onzekere tijden is het verstandig om goed voorbereid te zijn. Als ondernemer kan je verschillende dingen doen om goed jezelf en het bedrijf voor te bereiden op moeilijke tijden.

Vet op de botten

Allereerst moet je ervoor zorgen dat je genoeg vet op de botten hebt om de moeilijke tijd door te komen. Zorg voor een goede liquiditeitspositie. Met genoeg geld in kas kan je voldoen aan alle kortlopende financiële verplichtingen.

Kennis

In onzekere tijden verandert er vaak veel, denk aan veranderende marktomstandigheden, wet- en regelgeving, behoefte van klanten, verwachtingen van medewerkers, financiële omstandigheden enz. Om op deze veranderingen in te spelen is het nodig om genoeg kennis over het desbetreffende onderwerp te hebben. Met voldoende kennis kan je vervolgens de verantwoordelijkheid nemen om dat specifieke gebied aan te pakken. Dit geeft controle over dat gebied.

‘’Met genoeg kennis over een bepaald onderwerp, kan je er verantwoordelijkheid voor nemen. Met genoeg kennis en verantwoordelijkheid kan je controle krijgen over een bepaald gebied.’’

Onzekere tijden bieden ook kansen

Voor een ondernemer die momenteel in zwaar weer zit, is het natuurlijk een beetje een dooddoener om te zeggen dat onzekere tijden ook kansen kunnen bieden. Het is echter wel zo dat wanneer tijden onzeker zijn, denk aan een crisis met wereldwijde impact, er kansen zijn voor bedrijven die goed voorbereid zijn en er goed voor staan. Denk aan de mogelijkheid om relatief goedkoop overnames te doen of tegen een gereduceerde prijs een nieuw pand aan te schaffen.

Tips voor onzekere tijden

We hebben enkele tips op een rijtje gezet voor ondernemers die te maken hebben met onzekere tijden:

Wees je bewust van je reflexen als ondernemer

Wanneer het financieel tegenzit, is de eerste reflex van veel ondernemers om gelijk in de kosten te gaan snijden. Hoewel het natuurlijk verstandig is om al je kosten goed te bekijken en uit te zoeken waar je geld kan besparen, is het minder verstandig om te snel van alles weg te snijden om er later achter te komen dat je het toch nodig had.

Blijf creëren en aan nieuwe dingen werken

Zorg ervoor dat je actief blijft met het werken aan de toekomst. Maak plannen, werk ze uit en blijf bezig met het creëren aan de toekomst van jezelf, je familie, je bedrijf enz.

Stop met alleen naar slecht nieuws te luisteren/kijken

In onzekere tijden is overal om je heen slecht nieuws te vinden. De media staat vol met berichten over de moeilijke omstandigheden. Maar onthoud dat veel media op zoek zijn naar sensatie. Hoe schokkender, hoe beter wordt vaak beredeneerd. Dit helpt iemand echter niet om zijn eigen situatie aan te pakken en te verbeteren.

Doen niet mee aan de hysterie

Door het met collega’s, familie of vrienden alleen maar over de slechte omstandigheden te hebben, maak je de situatie niet beter. Het trekt je alleen maar verder naar beneden. Aan de andere kant heeft het ook geen zin om te doen alsof er niks aan de hand is. Bekijk de situatie zoals deze is en informeer bij de juiste personen, degene die er daadwerkelijk kennis van heeft. Laat meningen en speculaties achterwege.

Kijk verder dan de onzekere tijden

Hoewel onzekere tijden natuurlijk erg moeilijk kunnen zijn, is het slim om ook na te denken over de periode die hierna komt. Zorg ervoor dat je paraat staat als er weer kansen komen.

Geef medewerkers de aandacht die nodig is

Blijf te allen tijde in gesprek met je medewerkers. Zoek uit als er iets speelt. Zeker in onzekere tijden kunnen er allerlei verhalen de ronde doen. Ook bestaat de kans dat een medewerker ergens mee zit. Ga in gesprek, wees een luisterend oor als dat nodig is en help jouw medewerkers zo goed mogelijk.

Wil je meer weten over het uitspreken van waardering naar medewerkers? Lees dan Waardering uitspreken