Blogs

Betrokkenheid medewerkers vergroten

Medewerkersbetrokkenheid vergroten kan een uitdaging zijn. Hoe doe je dat, waarom is het belangrijk en wat houdt het eigenlijk in? In dit artikel lees je er alles over en vind je praktische tips.

Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Als je ‘betrokken’ opzoekt vind je ‘zich persoonlijk voor iets verantwoordelijk voelend’ (Van Dale). Medewerkersbetrokkenheid houdt dus in dat een medewerker zich persoonlijk verantwoordelijk voelt. Een medewerker die zich verantwoordelijk voelt, zal goede controle willen uitoefenen over datgeen waarvoor hij verantwoordelijk is.

Een hoge mate van medewerkersbetrokkenheid laat zien dat medewerkers begaan zijn met het bedrijf en een bepaalde binding voelen met de organisatie.

Waarom de medewerkersbetrokkenheid vergroten?

Er zijn veel verschillende redenen te bedenken waarom het verstandig is om de betrokkenheid onder medewerkers te vergroten.

Medewerkers met een hoge betrokkenheid:

  • Blijven gemiddeld langer;
  • Hebben een hogere productiviteit;
  • Zijn bereid om hard te werken;
  • Zijn gemotiveerd;
  • Zijn vaker enthousiast en positief;
  • Zorgen voor tevreden klanten;
  • Zijn minder vaak ziek.

Er zijn nog wel meer voordelen te bedenken van een hoge mate van betrokkenheid van medewerkers. Als ondernemer is het dus erg belangrijk om hieraan te werken en het liefst de betrokkenheid vergroten. Maar hoe doe je dat?

Hoe vergroot je de medewerkersbetrokkendheid?

Zeggenschap

Een goed ingewerkte medewerker zou veel zeggenschap moeten hebben over zijn eigen functie. Hij zou inbreng moeten kunnen geven over de manier waarop hij datgene tot stand brengt wat van hem wordt verwacht.

‘’Geef medewerkers de ruimte om mee te denken over hoe de taken en werkzaamheden uitgevoerd moeten worden’’

Andersom zou je je wellicht kunnen voorstellen dat de betrokkenheid laag is van een medewerker die van zijn leidinggevende taken opgedragen krijgt, zonder dat hij hier zelf iets over te zeggen heeft. Een medewerker weet inhoudelijk vaak heel goed hoe zijn werkzaamheden verlopen en hoe deze mogelijk verbeterd zouden kunnen worden.

Verantwoordelijkheid

Door medewerkers bewust meer verantwoordelijkheid te geven, verhoog je de betrokkenheid. Dit gaat uiteraard stap voor stap. Een medewerker die volledig is ingewerkt zou de bijbehorende verantwoordelijkheid moeten krijgen.

Als ondernemer of leidinggevende zou ook niet geaccepteerd moeten worden dat de medewerker de verantwoordelijkheid van zich afschuift. Een medewerker die vraagt om goedkeuring voor zaken waarover hij zelf een oordeel zou moeten geven, schuift zijn verantwoordelijkheid van zich af.

Maak duidelijke afspraken waarvoor de medewerker zelf verantwoordelijk is en wat hij zou moeten overleggen.

betrokkenheid verhogen

Erkenning

De medewerkersbetrokkenheid gaat omhoog wanneer er voldoende erkenning wordt gegeven. Laat simpelweg weten dat een medewerker iets goed gedaan heeft en dat hij gewaardeerd wordt. Een bedankje voor het werk dat is gedaan of een teamuitje geeft medewerkers heeft gevoel dat ze gewaardeerd worden.

Wellicht ten overvloede: de waardering die je geeft moet natuurlijk wel oprecht zijn. Onoprechtheid heeft het tegenovergestelde effect.

Wil je hier meer over weten? Lees dan: Waardering uitspreken

Succes

Als een doel of target van het bedrijf of de afdeling gehaald is of er wordt een ander succes geboekt, vier dit dan gezamenlijk. Zorg dat het voor iedereen duidelijk is hoe hij of zij bijgedragen heeft aan het succes en geef ook hier weer een passende erkenning en waardering.

Bijdrage

Een medewerker draagt met zijn werkzaamheden bij aan het doelstellingen van het bedrijf. Het kan zijn dat voor een medewerker niet altijd duidelijk is hoe hij bijdraagt aan deze doelstellingen. Je kan de medewerkersbetrokkenheid verder verhogen door duidelijk te maken wat de bijdrage is van de medewerker aan het geheel. Zorg dat de medewerker inziet hoe de werkzaamheden die hij uitvoert, bijdragen aan de successen en doelstellingen van het bedrijf.

Het werkplezier dat medewerkers ervaren speelt ook een belangrijke rol bij de betrokkenheid. Lees daar meer over in dit artikel: Werkplezier verhogen