Blogs

Bedrijfscultuur, wat is het en wat kan je ermee als ondernemer?

De bedrijfscultuur in een organisatie is van grote invloed op de organisatie als geheel. Een bedrijfscultuur waarin medewerkers op een prettige manier met elkaar en met klanten omgaan, heeft een positief effect op het bedrijf. Dit is alleen niet altijd het geval. In dit artikel lees je wat bedrijfscultuur is en vind je tips die kunnen helpen deze te verbeteren.

Wat is bedrijfscultuur?

Als je bedrijfscultuur opzoekt dan vind je het volgende: ‘manier waarop de medewerkers in een bedrijf met elkaar en met derden omgaan’ (Van Dale). In een andere bewoording: het geheel aan normen en waarden, ongeschreven regels en de omgangsnormen binnen een bedrijf.

Er zitten enorme verschillen tussen bedrijven wat betreft cultuur. Je merkt het vaak al als je ergens binnenkomt. Het valt op als de omgangsnormen anders zijn. De manier waarop collega’s elkaar aanspreken of de manier waarop een leidinggevende wordt aangesproken binnen het ene bedrijf, kan veel verschillen met een ander bedrijf.

Waarom is bedrijfscultuur belangrijk?

Maar waarom zou je überhaupt aandacht besteden aan de cultuur binnen jouw bedrijf? Allereerst is het resultaat voor een deel afhankelijk van de bedrijfscultuur. Is de heersende norm dat iedereen om 5 uur naar buiten stormt of zijn medewerkers geneigd om de werkzaamheden van die dag af te maken?

De bedrijfscultuur bepaalt hoe jouw medewerkers met klanten omgaan. Denken de medewerkers met de klant mee en willen ze de klant echt helpen of willen ze liever dat de klant zo snel mogelijk weg is? Dit is medebepalend voor hoe er over jouw bedrijf gepraat wordt. En dit is terug te zien in het resultaat.

Daarnaast wil je waarschijnlijk in een prettige omgeving werken en een fijne werkplek creëren voor jouw medewerkers. De manier van omgang speelt hier een cruciale rol bij. Het is dus zinvol om de bedrijfscultuur te bekijken en te veranderen als je dat nodig vindt.

wat is bedrijfscultuur

Bedrijfscultuur veranderen

Ben je van mening dat het zinvol is om de bedrijfscultuur binnen jouw organisatie te veranderen? Stel jezelf dan eerst de vraag:

‘’Wat wordt er binnen mijn bedrijf onder bedrijfscultuur verstaan en wat is die bedrijfscultuur?’’

Je moet natuurlijk wel weten wat hetgeen is dat je wil veranderen.

In eerste instantie kan het een beetje ongrijpbaar lijken, het veranderen van de bedrijfscultuur. Toch zijn er praktisch dingen die je kan doen om de verandering in gang te zetten. We hebben enkele tips op een rijtje gezet:

Tips

Sollicitanten

Beoordeel sollicitanten niet alleen op hun vaardigheden, maar bekijk ook of iemand binnen de bedrijfscultuur van jouw organisatie past. Het gebeurt regelmatig dat iemand volkomen geschikt lijkt voor een functie, maar niet binnen het team past. Op de lange termijn werkt dit niet. Ga na of de sollicitant binnen het team past en of je zelf denkt prettig met iemand te kunnen gaan samenwerken.

Verandering van omgeving

Een verandering van omgeving kan een goede eerste aanzet zijn naar veranderingen in cultuur binnen het bedrijf. Dit betekent niet dat het nodig is om het bedrijfspand te gaan verbouwen. Ga het kantoor rond en bekijk wat ergernis veroorzaakt en waar medewerkers dagelijks mee geconfronteerd worden.

Staan de dozen opgestapeld in de hal, waardoor het lijkt alsof er geen vooruitgang wordt geboekt? Of is de kantine toe aan een grote schoonmaakbeurt en een likje verf? Dit zijn kleine aanpassingen die gedaan kunnen worden, waardoor de omgeving voor medewerkers verbetert.

Naast het veranderen van omgeving zijn er nog andere dingen die het werkplezier verhogen. Lees er meer over in dit artikel: Werkplezier verhogen

Geen veranderingen opdringen

Het heeft geen zin om veranderingen op te dringen. Om daadwerkelijk een cultuurverandering voor elkaar te krijgen is het belangrijk dat medewerkers het eens zijn met de verandering. Zij moeten het immers gaan uitvoeren.

Als jij de enige bent die wil dat er iets verandert binnen jouw bedrijf en je draagt medewerkers op om het voortaan anders te doen, dan krijg geen echte verandering van de grond. Betrek daarom jouw medewerkers bij de veranderingen die je wilt doorvoeren.

organisatiecultuur veranderen

Richt je op wat goed gaat

Een bedrijfscultuur veranderen doe je niet van de ene op de andere dag. Dit kost tijd. De ene keer gaat het makkelijk en de volgende keer gaat het moeilijker. Richt je zoveel mogelijk op wat goed gaat. Voor de medewerkers kunnen het ook grote veranderingen zijn en verandering is altijd spannend. Richt je daarom op de veranderingen die goed gaan en benoem dit vooral.

Begin bij jezelf

Als je van mening bent dat er een cultuurverandering binnen jouw bedrijf nodig is, begin dan bij jezelf. Jij bent degene die het goede voorbeeld moet geven. Je kan wel zeggen dat er iets moet veranderen, maar als uit jouw acties niet blijkt dat je daadwerkelijk verandert, dan zullen medewerkers ook niet veranderen.

Een (h)echte groep

Een bedrijf bestaat uit een groep mensen die een gezamenlijk doel nastreeft. Een groep mensen die het goed met elkaar kan vinden zal sneller de doelen bereiken en op een prettigere manier samenwerken. Zorg dat binnen jouw bedrijf iedereen het gevoel heeft dat hij of zij bij de groep hoort.

Dit kan je doen door de behaalde successen met alle collega’s te vieren. Laat iedereen weten hoe hij of zij heeft bijgedragen aan het succes, benoem dit en spreek je waardering uit. Het organiseren van een teamuitje of een barbecue in de zomer draagt ook bij aan een hecht team.

Iets doen is beter dan niks doen

Het kan soms lastig zijn om te bepalen waar je moet beginnen als je de bedrijfscultuur wil veranderen. Begin simpelweg bij iets waarvan jij vindt dat het anders zou moeten. Merk je bijvoorbeeld gedrag op waarvan jij vindt dat het niet thuis hoort binnen jouw bedrijf? Vraag dan om ander gedrag. Of waren de omgangsnormen voorheen beter en de afgelopen tijd minder geworden? Geef dan vooral zelf het goede voorbeeld. Maar bovenal: begin gewoon!

Heb jij het als ondernemer te druk en kan je meer rust gebruiken? Lees dan dit artikel: Meer rust als ondernemer