Blogs

Team motivatie

Team motivatie is cruciaal voor een bedrijf. Een gemotiveerd team zorgt voor goede resultaten en een fijne werkplek. In dit artikel lees je verschillende dingen die je als ondernemer kunt doen om de motivatie in het team te verbeteren en je vindt een aantal dingen die je juist niet moet doen.

Doelen stellen

Het begint met het stellen van doelen voor het team. Een team dat weet waar het naartoe werkt, is gemotiveerder. Communiceer daarom duidelijke doelen aan het team. Werk vanuit dit doel terug naar individuele doelen. Bepaal wat iedere medewerker moet doen om op deze manier gezamenlijk het teamdoel te bereiken.

Zorg dat iedereen hiervan op de hoogte is en laat medewerkers meedenken. Hoe meer zeggenschap iemand heeft, hoe groter het eigenaarschap is. Hiermee wordt de kans groter dat het doel daadwerkelijk behaald wordt.

‘’Hoe meer zeggenschap iemand heeft, hoe groter het eigenaarschap is.’’

Verantwoordelijkheid geven

Een competente en goed ingewerkte medewerker zou de verantwoordelijkheid moeten krijgen over zijn of haar eigen werkzaamheden. Alleen op verzoek taken uitvoeren is niet uitdagend en werkt niet motiverend. Iemand de verantwoordelijkheid geven over de werkzaamheden zorgt voor meer betrokkenheid en een groter gevoel van eigenaarschap.

Daarnaast kunnen medewerkers zich verder ontwikkelen en steeds meer verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit zorgt voor uitdaging en groei. Dit zorgt niet alleen voor individuele groei, maar het versterkt natuurlijk ook het team.

Het toekennen van verantwoordelijkheden over een heel team zorgt ook voor een evenwichtige werkdruk en vermindert de afhankelijkheid van één persoon. Dit heeft een positief gevolg voor de teammotivatie.

‘’Beoordeel een medewerker op het resultaat en laat hem/haar zelf bepalen hoe ze dat realiseren.’’

Spreek medewerkers op hun verantwoordelijkheid aan

Iemand die capabel genoeg is om zijn of haar functie goed te kunnen uitvoeren en dit niet doet, moet worden aangesproken. Dit is de taak van de ondernemer of de leidinggevende. Het gaat ten koste van de teammotivatie als dit niet gedaan wordt.

Betrek medewerkers bij beslissingen

Als je een medewerker verantwoordelijkheid geeft, geef je aan dat je hem of haar vertrouwt. Als mensen vertrouwen krijgen groeien ze. Naarmate een medewerker het goed blijft doen, kan hij/zij meer verantwoordelijkheid krijgen en steeds meer autonomie.

Laat iemand zelf beslissingen nemen. Zeker als het over de taken en werkzaamheden gaat van de specifieke medewerker. Laat de medewerker zelf beslissen of op z’n minst meedenken over een oplossing.

Waardering en erkenning uitspreken

Als ondernemer is het erg belangrijk om je waardering uit te spreken aan medewerkers. Het werkt erg motiverend als iemand ‘gezien’ wordt. Het draagt bij aan een positieve werkomgeving en is bevorderlijk voor de teammotivatie.

Benoem daarom als een project goed is verlopen. Heeft iemand veel werk verzet? Benoem het. Heeft iemand een slimme oplossing bedacht? Benoem het. Is een klant erg tevreden de deur uitgegaan? Benoem het.

Een medewerker erkenning geven voor wat hij heeft gedaan zorgt voor een gevoel van respect en vertrouwen. Hierdoor verbetert de communicatie in een team en kunnen ook de grotere uitdagingen gemakkelijker worden aangepakt.

Wil je meer weten over het uitspreken van je waardering naar medewerkers? Lees dan dit artikel: Waardering uitspreken

Ontwikkelingsbehoefte medewerkers

Voor veel mensen is het belangrijk om zich te kunnen blijven ontwikkelen. Het vergroten van de kennis en vaardigheden zorgt er allereerst voor dat medewerkers meer kunnen en productiever worden.

Ook zorgt het voor meer motivatie en voelen medewerkers zich meer betrokken bij het bedrijf. Dit heeft natuurlijk ook een positief effect op de team motivatie. Als je als werkgever laat zien dat je de ontwikkeling van medewerkers belangrijk vindt en bereid bent om in hen te investeren dan vergroot dat ook de loyaliteit.

Beloning

De manier waarop medewerkers beloond worden, houdt verband met de motivatie. Medewerkers moeten een passende financiële beloning krijgen voor het werk dat gedaan wordt. Maar er zijn meer manieren van belonen.

Het geven van erkenning en waardering is ook een manier van belonen zoals het aanbieden van een opleiding. Een medewerker kan ook flexibelere werkuren krijgen of een flexibele werkplek. Je kunt teamuitjes organiseren of voor een coach zorgen zodat iemand zich op een specifiek vlak kan ontwikkelen.

Motivatie team

Wat ondermijnt teammotivatie?

Als ondernemer zijn er ook bepaalde dingen die je niet zou moeten doen als je de teammotivatie wilt stimuleren.

Medewerkers niet aanspreken op verkeerd gedrag

Als je verkeerd gedrag binnen jouw bedrijf niet aanpakt, zorgt dit er allereerst voor dat het blijft gebeuren. Daarnaast zien andere medewerkers dit natuurlijk ook. Ze gaan zich ergeren aan het gedrag en in het ergste geval gaan ze het ook doen, want er wordt immers niks aan gedaan. Pak daarom verkeerd gedrag altijd aan.

Medewerkers die overal nee op zeggen

Er zijn mensen die overal nee op zeggen. Niets kan en alles is te veel. Dit ondermijnt de teammotivatie. Het werkt totaal niet motiverend als een collega niet wil meewerken. Pak dit als ondernemer daarom direct aan.

Negatieveling in het team

Negatievelingen verpesten de sfeer binnen een bedrijf. Dit mag je als ondernemer niet accepteren en moet altijd direct worden aangepakt.

Wil je meer weten en leren over het motiveren van medewerkers? Bekijk de cursus Mensenkennis, Hoe Mensen Beter te Begrijpen