Blogs

Ontwikkelen medewerkers

Een groot deel van de medewerkers vindt het belangrijk om zich te ontwikkelen. Op deze manier is het makkelijker om met veranderingen mee te kunnen gaan. Door het ontwikkelen van medewerkers te stimuleren raken medewerkers gemotiveerder, meer betrokken, verloopt het werk efficiënter en het zorgt voor meer uitdaging.

Als werkgever kijk je natuurlijk ook naar de kosten en de mogelijkheid dat iemand vertrekt nadat hij of zij een training heeft gevolgd. Het blijkt dat juist wanneer medewerkers de kans krijgen zich verder te ontwikkelen, zij over het algemeen langer blijven. In dit artikel lees je waarom het zinvol is om de ontwikkeling van medewerkers te stimuleren, hoe je erachter kan komen waar een medewerker zich in zou kunnen ontwikkelen en wat de mogelijkheden zijn om met een klein budget aan de slag te gaan.

Het behouden van medewerkers

Veel bedrijven hebben te maken met openstaande vacatures die ze niet vervuld krijgen. Als er dan ook nog medewerkers vertrekken, levert dat vaak problemen op. Als je als werkgever medewerkers de kans biedt om zich verder te ontwikkelen, is de kans groter dat medewerkers blijven. Medewerkers waarderen het als er ruimte is om zichzelf te ontwikkelen. Als dit niet mogelijk is bestaat de kans dat medewerkers niet voldoende uitgedaagd worden en zelfs verveeld raken.

ontwikkeling van medewerkers

Houd het moreel hoog

Iedere medewerker draagt vanuit zijn functie bij aan de algemene productie van het hele team. Wanneer iemand de kans wordt ontzegd om daadwerkelijk bij te dragen, ontstaan er problemen. Iemands moreel is afhankelijk van zijn productie. Geef medewerkers dus ook de kans om productief te zijn en neem bijvoorbeeld niet zomaar taken en verantwoordelijkheden af.

Ook is het belangrijk dat er duidelijkheid is wat betreft de bedrijfsdoelen. Het werkt motiverend als het voor medewerkers duidelijk is hoe zij bijdragen aan deze doelen. Een organiseerbord kan hierbij helpen. Het zorgt voor meer duidelijkheid en daardoor dus ook voor meer motivatie.

Ontwikkelen medewerkers voor optimale inzetbaarheid

Als een medewerker zich ontwikkelt en meer kennis of vaardigheden opdoet, is hij breder inzetbaar. Zeker bij MKB-bedrijven kan het voorkomen dat het uitvallen van een medewerker voor veel problemen zorgt. Als er dan collega’s zijn die de taken van de uitgevallen medewerker kunnen opvangen, kan hier een deel van het probleem al mee opgelost worden. Dit zorgt ervoor dat er meer flexibiliteit is en je als werkgever makkelijker met het uitvallen van een medewerker kan omgaan.

Efficiënter werken

Door medewerkers de mogelijkheid te geven zich verder te ontwikkelen, krijgen ze natuurlijk nieuwe kennis en vaardigheden. Als iemand meer weet en meer kan, kan hij efficiënter te werk gaan. Dit levert zowel voor de werkgever als de werknemer iets op.

Een medewerker met meer vaardigheden en kennis kan nieuwe uitdaging aangaan en meer plezier uit zijn werk halen. Daarnaast kan hij het werk sneller uitvoeren en kan de kwaliteit van het werk omhoog gaan. Een medewerker die meer kan en meer weet kan sneller schakelen en met nieuwe oplossingen komen.

Door een training te volgen doet een medewerker kennis op. Hoe meer kennis dat je hebt over een bepaald onderwerp, hoe meer grip dat je daar op kunt nemen en de dingen kunt laten gaan zoals jij wil.

‘Hoe meer kennis dat je hebt over een bepaald onderwerp, hoe meer grip dat je daar op kunt nemen’

Effect op het bedrijf

Het bieden van de mogelijkheid aan medewerkers om zich te ontwikkelen kan een positief effect hebben op het bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan potentiële werknemers. Hiermee laat je zien dat je medewerkers wil helpen zich verder te ontwikkelen.

Medewerkers ontwikkelen, maar waarin?

Als je als werkgever het besluit hebt genomen dat medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen dan ga je vervolgens bekijken waarin de medewerkers zich kunnen ontwikkelen. Gaat de voorkeur naar een vakinhoudelijke training, een soft skills training of een cursus leidinggeven voor de medewerkers met een leidinggevende rol?

Om te bepalen waar iemands verbeterpunten liggen kan je ervoor kiezen om een medewerker een persoonlijkheidsanalyse te laten doen. Uit deze analyse komt naar voren waar de verbeterpunten van een persoon liggen en waar nog winst te behalen is. Hiermee kan je vervolgens bepalen wat voor training geschikt is voor de medewerker.

Ontwikkeling met een klein budget

Als er binnen de organisatie weinig budget is om medewerkers een cursus of training aan te bieden, maar er is wel behoefte aan, kan je naar andere opties kijken. Denk bijvoorbeeld aan een junior medewerker die met een ervaren collega meeloopt. Je kan iemand ook nieuwe verantwoordelijkheden geven, zodat hij of zij zich op dat vlak kan ontwikkelen. Je zou iemand ook een rol als stagebegeleider kunnen geven. Dus ook met een klein budget zijn er mogelijkheden om medewerkers zich verder te laten ontwikkelen.

Wil je meer weten over het verhogen van het werkplezier? Lees dan Werkplezier verhogen