Blogs

Het belang van emoties in marketing en sales

Emoties in marketing en sales spelen een belangrijke rol. De meeste verkopen hebben niets te maken met rationele argumenten, maar juist met emotionele argumenten. De juiste emotie zorgt ervoor dat een klant een actie onderneemt, terwijl rationele argumenten een klant voornamelijk aan het denken zetten. Natuurlijk spelen deze argumenten wel een rol, maar deze worden voornamelijk gebruikt om de verkoop achteraf te rechtvaardigen. In dit artikel lees je alles over emoties in marketing en sales.

Emoties in marketing en sales

Juist omdat de meeste beslissingen genomen worden op basis van emotionele redenen is het verstandig om uit te zoeken hoe je dit kan gebruiken in jouw marketing en sales. Slechte marketing is alleen gericht op het product. Alle aandacht gaat naar de feiten waarom het product gekocht zou moeten worden. In dit geval ligt de focus enkel op het rationele gedeelte.

‘’Goede marketing richt de aandacht op de positieve emotie die teweeg wordt gebracht door het gebruiken van het product of de negatieve emotie als gevolg van het niet gebruiken van het product’’

Je moet de juiste emotionele reacties bij de klant creëren, waardoor ze het product niet meer kunnen weerstaan. Dit is compleet anders dan alleen het opsommen van de rationele voordelen dat het product biedt.

Hoe te positioneren?

Hoe moet je je product positioneren als iemand het product niet kent? Het makkelijkst is om je product te vergelijken met iets dat de klant wel kent. Door het positioneren van je product wordt een schijnbare vertrouwdheid bereikt. Je brengt het product in de gedachte van de klant in verband met iets waar hij bekend en vertrouwd mee is.

Emoties in marketing

Het doel van de marketing is om een verlangen bij de klant op te wekken naar het product en vervolgens moet het product natuurlijk nog gekocht worden. Door in de marketing de focus te leggen op de emotionele redenen waarom iemand een product zou moeten kopen, is de kans veel groter dat je daadwerkelijk dat verlangen opwekt.

Wil je meer weten over marketing? Bekijk dan ook eens onze marketingcursus.

marketing en sales emoties

Emoties in sales

Uiteraard spelen emoties in marketing én sales. De emotie in het marketingproces moeten een bepaald verlangen bij de klant opwekken om een product aan te schaffen. De emotie tijdens het verkoopproces zorgt voor het daadwerkelijke handelen van de klant. Een klant maakt zijn koopbeslissing namelijk op basis van zijn emotie. Maar voordat de verkoper met een klant in gesprek gaat moet hij naar zichzelf kijken.

Emoties van de verkoper

Het begint bij de emoties van de verkoper zelf. De verkoper zou ten allen tijde de intentie moeten hebben om de klant te helpen. Het moet zijn bedoeling zijn om de klant op een zo goed mogelijke manier te helpen. Die overtuiging wekt positieve en enthousiaste emoties op. Dit bepaalt vervolgens het gedrag en de acties van de verkoper. Het begint dus bij de emoties van de verkoper zelf.

Misschien heb je het zelf een keer meegemaakt. Een verkoper die zelf niet overtuigd was van zijn aanbod. Je merkt dat de verkoper dan twijfelt en dit heeft natuurlijk een negatief effect op zijn verkoop.

Een goede verkoper werkt altijd aan zijn persoonlijke overtuiging van wat hij voor zijn klanten en zijn bedrijf betekent. Zijn persoonlijke overtuiging uit zich in zijn emoties en dit komt terug in het verkoopgesprek. Met de juiste emoties kan de verkoper dat klant overtuigen.

‘’Het is de overtuiging die de emoties bepaalt, die op hun beurt bepalen of er al dan niet actie komt!’’

Emoties bij de klant

Tijdens het verkoopproces probeert de verkoper het koopgedrag van de klant te beïnvloeden. Het geven van rationele argumenten zet iemand aan het denken, terwijl emoties er juist voor zorgen dat iemand gaat handelen.

Dit is precies de reden dat een verkoper moet uitkijken met te veel uitleg, technische details en logische argumenten. Dit zet een klant alleen maar aan het denken. De juiste emoties zorgen ervoor dat er een bepaald gedrag bij de klant teweeg wordt gebracht. Een klant koopt op basis van zijn emotie en verklaart vervolgens met de rationele argumenten waarom hij koopt. De beslissing wordt genomen op basis van zijn emoties.

Het belang van emoties in marketing en sales

Het belang van emoties in marketing en sales wordt nog duidelijker als je kijkt naar de tijd die een verkoper gemiddeld besteedt aan het daadwerkelijke verkopen. Vaak is de verkoper het grootste deel van zijn tijd kwijt aan het opbouwen van een band met de klant. De verkoper probeert wederzijds begrip te creëren. Als die emotionele band is opgebouwd gaat de verkoper over tot de verkoop.

Emoties in marketing en sales spelen dus een erg belangrijke rol. Probeer in je marketinguitingen dus niet alleen de focus te leggen op de rationele voordelen van je producten. Benadruk vooral de emotie die bij jouw doelgroep speelt.

Als verkoper moet je bewust zijn van het belang van emoties. Een klant neemt zijn beslissing op basis van zijn emoties. Verkopers zijn soms zelf zo enthousiast over hun product dat ze maar blijven strooien met argumenten waarom de klant over zou moeten gaan tot de koop. Behoed jezelf hiervoor en benadruk vooral de emotie.

Wil je meer uit je verkoop halen? Lees dan dit bericht: Verkoop Tips