Blogs

Eigenaarschap medewerkers

Eigenaarschap bij medewerkers is een thema dat steeds vaker ter sprake komt, maar wat is het eigenlijk? En hoe kan je het als ondernemer gebruiken binnen jouw bedrijf? In dit artikel kom je erachter.

Wat is eigenaarschap?

Wat is eigenaarschap eigenlijk? Als iemand bepaalde taken of werkzaamheden krijgt en hij of zij voelt zich hiervoor verantwoordelijk en neemt die verantwoordelijkheid, dan toont iemand eigenaarschap. Een medewerker die eigenaarschap laat zien, neemt de verantwoordelijkheid om tot het gewenste resultaat te komen, omdat hij dit zelf belangrijk vindt. Hij ziet zichzelf als eigenaar van zijn taken en handelt hiernaar.

Het gevoel van eigenaarschap komt uit de persoon zelf, maar kan zowel positief als negatief beïnvloed worden. Hierover verderop meer. Het nemen van verantwoordelijkheid en je ergens eigenaar over voelen, heeft niets te maken met opleidingsniveau, functie en of iemand leidinggevende is of niet.

Eigenaarschap in de praktijk

Kan het voorkomen dat iedereen weet wat er moet gebeuren, maar niemand voelt zich daadwerkelijk geroepen om in actie te komen? Niemand neemt de verantwoordelijkheid om iets te doen. In dit geval ontbreekt het aan eigenaarschap.

Eigenaarschap bij medewerkers verhogen

Voordelen eigenaarschap medewerkers

Een hoge mate van eigenaarschap bij medewerkers heeft verschillende voordelen:

 • Verantwoordelijkheid nemen, ook als het moeilijk wordt;
 • Geen aansporing nodig;
 • Goede resultaten;
 • Hoge mate van betrokkenheid;
 • Hoge productiviteit.

Eigenaarschap vergroten bij medewerkers

Voordat je aan de slag gaat met het vergroten van het eigenaarschap bij medewerkers, zijn er een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen. Medewerkers moeten het wel willen en kunnen. Daarnaast moeten medewerkers het vertrouwen krijgen om verantwoordelijkheid te nemen. Een medewerker die goed is ingewerkt en zijn of haar verantwoordelijkheid neemt voor de werkzaamheden, moet ook het vertrouwen krijgen om zelfstandig te kunnen werken.

‘’Een medewerker die goed is ingewerkt en verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar werkzaamheden, moet het vertrouwen krijgen om zelfstandig te kunnen werken’’

Ook moet een medewerker in staat worden gesteld om zelf beslissingen te nemen. Het zou bijvoorbeeld niet nodig moeten zijn om voor alles wat de medewerker doet toestemming te moeten vragen.

Wat kan je doen?

 1. Iemand kan niet zijn verantwoordelijkheid nemen als hij niet weet wat hij moet doen en hoe dit gedaan moet worden. Zorg er daarom altijd voor dat een medewerker goed wordt ingewerkt.
 2. Betrek medewerkers bij zaken die verband houden met de eigen functie. Laat medewerkers bijvoorbeeld meedenken met problemen die opgelost moeten worden.
 3. Neem de input van de medewerker serieus. Een medewerker is met betrekking tot zijn eigen functie een specialist. Hij weet wat er speelt op dat gebied. Neem dit serieus.
 4. Geef de controle aan de medewerkers. Laat iemand zelfstandig beslissingen nemen. Dit verhoogt zijn verantwoordelijkheid voor die beslissingen.
 5. Maak duidelijk hoe de medewerker bijdraagt aan de gehele organisatie. Zorg dat iemand weet dat de dingen die hij doet van belang zijn en hoe zijn werkzaamheden bijdragen het bedrijf als geheel.
 6. Spreek je waardering uit naar medewerkers. Vaak zijn we geneigd om vooral te benoemen als iets niet goed gaat, maar benoem vooral als iets wel goed gaat.
 7. Leg niet iets op. Iets opleggen aan een medewerker, zonder dat hij daar zeggenschap over heeft, komt het eigenaarschap niet ten goede. Laat de medewerker daarom meedenken.

Rol van de ondernemer met betrekking tot eigenaarschap medewerkers

Als ondernemer is het belangrijk dat je laat zien hoe het moet. Van jou wordt verwacht dat je het goede voorbeeld geeft. Je kan wel zeggen dat medewerkers meer verantwoordelijkheid moeten nemen en meer eigenaar moeten worden van hun werk, maar als vervolgens uit je eigen acties het tegenovergestelde blijkt, dan bereik je niet het gewenste resultaat.

Creëer een bedrijfscultuur waarin verantwoordelijkheid wordt genomen en geef medewerkers daadwerkelijk verantwoordelijkheid. Laat iemand zelf beslissingen nemen, fouten maken, oplossingen zoeken en controle nemen.

Wil je meer weten over bedrijfscultuur en hoe je deze verandert? Lees dan dit artikel: Bedrijfscultuur