Blogs

Doelen bereiken

Het bereiken van onze doelen, hoe groot of klein deze ook zijn, hangt af van de manier waarop de doelen, doelstellingen en acties op elkaar zijn afgestemd en georganiseerd. Om een doel te bereiken is het noodzakelijk dat je bepaalde acties concreet uitvoert, die tot een verbetering leiden en die het doel een stap dichterbij brengen.

De meeste mensen hebben doelen en dromen. Het grote verschil tussen de mensen die hun doelen bereiken en de mensen die dit niet doen, is dat zij actie ondernemen. Zij gaan aan de slag met hun doel en werken hier stap voor stap naartoe. In dit artikel lees je meer over hoe je je doelen kan bereiken en je vindt verschillende tips die je hierbij kunnen helpen.

Doelen en doelstellingen

Je bepaalt eerst wat je doelen zijn en vervolgens koppel je daar je doelstellingen aan. Een doel is namelijk een gegeven doelwit waar acties op gericht zijn, met de bedoeling dat te bereiken. Het is iets waarnaar je streeft. Een doelstelling is een kleiner doel, dat betrekking heeft op specifieke activiteiten. Vervolgens ga je het nog verder opdelen in concrete stappen. Dit zorgt ervoor dat je steeds stap voor stap dichter bij het uiteindelijke doel komt. Hierover verderop meer.

Doelen bereiken met behulp van een planning

Een strategische planning geeft richting aan de activiteiten op de lagere niveaus. Alle tactische plannen, programma’s en projecten die op de lagere niveaus moeten worden gedaan om de doelstelling te behalen, komen voort uit het strategische plan aan de top. Het is het allesomvattende plan dat dit allemaal coördineert.

Aan de hand van het strategische plan wordt de tactische planning uitgewerkt, waarbij de algemene strategische taakstelling uitgewerkt wordt in precieze en doelgerichte acties, die de strategische planning uitgevoerd zullen krijgen.

doelen behalen planning

Verschil strategische en tactische planning

De strategische planning is het plan om op de lange termijn het doel te bereiken. De tactische planning vertelt wie wat doet en wat er precies gedaan moet worden. De taken uit de tactische planning kunnen door één persoon of een heel team gedaan worden. Dit is afhankelijk van het doel. Gaat het om een doel van een individu of gaat het om een bedrijfsdoel?

Uit de strategische planning komt dus de tactische planning. Om een doel te bereiken is het nodig om een strategie te hebben. Je gebruikt de strategie als uitgangspunt en hieruit bepaal je de tactische zetten die je gaat doen. Als je van het doel direct overspringt naar de tactiek en daarbij de strategie negeert, dan mis je de boot.

‘’Als je van het doel direct overspringt naar de tactiek en daarbij de strategie negeert, dan mis je de boot.’’

Van doel naar uitvoering

Het heeft geen zin om een doel en doelstellingen op te schrijven en vervolgens een strategisch en tactisch plan te maken en vervolgens niks te doen. Je zal dit verder moeten opdelen in kleinere, concrete stappen.

Uit de doelstellingen maak je een plan. Hierin werk je uit wat je op de korte termijn gaat doen. Het plan bestaat uit een programma. Dit is een serie stappen in een bepaalde volgorde om het plan uit te voeren. Tot slot kan je het nog verder uitwerken in opdrachten. Dit zijn de specifieke handelingen die gedaan moeten worden.

Door een groot doel uit te werken tot uiteindelijk duidelijke opdrachten, maak je het behapbaar. Door de verschillende opdrachten achter elkaar uit te voeren, kom je stap voor stap dichter bij het doel.

Van boven naar onder en van onder naar boven

Het is belangrijk dat alles, het doel, de doelstellingen, plannen, programma’s en opdrachten op elkaar aansluiten. Alles moet bijdragen aan het behalen van het doel. Daarom is het verstandig om constant in de gaten te houden of alles op elkaar aansluit. Je kijkt van boven naar onder en van onder naar boven of alle onderdelen op elkaar blijven aansluiten. Hiermee voorkom je dat er tijd, moeite of geld verloren gaat aan zaken die niet bijdragen aan het behalen van het doel.

Binnen een bedrijf zou dus elke afdeling moeten bijdragen aan de doelen van de organisatie. De productie, marketing, financiën en de verkoopafdeling moeten allemaal bijdragen aan de doelen van het bedrijf.

doelen

Tips om doelen te bereiken

Wees concreet

Hoe duidelijker het doel is, hoe groter de kans is dat je het doel ook daadwerkelijk behaalt. Zorg er daarom voor dat het doel concreet is. Een vaag doel zorgt voor verwarring, terwijl een concreet doel ervoor zorgt dat je je in een specifieke richting beweegt.

Meet de vooruitgang

Ontwikkel een systeem om de vooruitgang bij te houden van de stappen die worden gezet in de richting van het doel. Dit kan je doen met behulp van statistieken. Houd deze goed in de gaten en grijp in als je ziet dat de statistieken omlaag gaan.

Gebruik deadlines

Gebruik voor jezelf en voor medewerkers deadlines om bepaalde taken af te ronden. Zonder deadline is de kans groot dat de taken geen prioriteit krijgen en niet worden gedaan. Spreek in overleg af wanneer specifieke taken af moeten zijn en houd medewerkers hier ook aan.

Afstemmen

De planning moet gemaakt en geformuleerd worden en deze moet bekend worden gemaakt bij medewerkers. Op deze manier kan er coördinatie plaatsvinden en kunnen er opdrachten geformuleerd worden.

Binnen een bedrijf is het belangrijk dat de doelstelling bij iedereen bekend is. Iemand die bepaalde werkzaamheden uitvoert, kan op deze manier inzien hoe zijn taken bijdragen aan het behalen van de doelen van de organisatie.

Wil je meer weten over doelen binnen een bedrijf? Lees dan Bedrijfs- en afdelingsdoelstellingen behalen