Blogs

Competenties van een leidinggevende

Competenties van een leidinggevende zijn die kwaliteiten die iemand geschikt maken om andere aan te sturen. In dit artikel vind je meerdere essentiële competenties die leidinggevenden nodig hebben om succesvol te kunnen zijn.

Communicatieve vaardigheden

Eén van de belangrijkste competenties van een leidinggevende heeft te maken met zijn of haar communicatieve vaardigheden. Elke leidinggevende heeft te maken met communicatie. Het stelt de leidinggevende in staat om de doelen, verwachtingen, verantwoordelijkheden en werkzaamheden over te brengen op de medewerkers.

Door duidelijk te communiceren wordt er een werkomgeving gecreëerd waarin medewerkers productief kunnen zijn, zich begrepen voelen en gewaardeerd worden. Daarnaast spelen communicatieve vaardigheden een belangrijke rol bij het oplossen van problemen.

Besluitvaardigheid

Een besluitvaardige leidinggevende zorgt voor actie. Iemand die twijfelt, dingen uitstelt en geen beslissing neemt, onderneemt geen actie. Besluiteloosheid zorgt voor inactiviteit. Van een leidinggevende wordt verwacht dat hij of zij zaken geregeld krijgt, dit vereist actie en soms doorzettingsvermogen. Een besluitvaardige leidinggevende krijgt dingen geregeld.

''Besluiteloosheid zorgt voor inactiviteit.''

Flexibiliteit

Elke organisatie heeft te maken met veranderingen. Wet- en regelgeving verandert, medewerkers gaan weg en komen erbij, de klantvraag verandert, enz. Aan de leidinggevende de taak om met deze veranderende omstandigheden om te gaan. Dit vereist flexibiliteit en aanpassingsvermogen.

Dit betekent echter niet dat je als leidinggevende altijd maar meegaand moet zijn. Een medewerker die met allerlei ‘redenen’ komt waardoor hij of zij niet realiseert wat er van hem of haar verwacht wordt, heeft in veel gevallen geen flexibele leidinggevende nodig, maar een leidinggevende die duidelijk is. Dit betekent niet dat je geen luisterend oor kan zijn voor medewerkers, maar het is aan jou als leidinggevende om ervoor te zorgen dat medewerkers realiseren wat er van hen verwacht wordt.

leidinggevende competenties

Met mensen kunnen omgaan

Een andere belangrijke competentie van een leidinggevende is het kunnen omgaan met mensen. Iemand die niet of slecht met anderen kan omgaan, zal weinig gedaan krijgen van die mensen. In de omgang met andere mensen is communicatie het belangrijkste aspect.

Iemand die vakinhoudelijk erg sterk is, is niet per se iemand die goed met andere mensen kan omgaan. Wil je weten of een goed presterende medewerker ook een goede leidinggevende is? Lees dan dit artikel: Is de beste medewerker een geschikte leidinggevende?

Ethiek

Als leidinggevende zet je de toon met betrekking tot goed en verkeerd gedrag binnen jouw bedrijf. Je geeft het goede voorbeeld en maakt duidelijk wat wel en wat niet kan. Een bedrijf dat niet ethisch handelt, gaat hier last van ondervinden. Zorg er daarom voor dat je allereest zelf altijd ethisch handelt en zorg er daarnaast voor dat dit ook geldt voor jouw medewerkers.

Probleemoplossend vermogen

Binnen elk bedrijf heb je te maken met uitdagingen en problemen die opgelost moeten worden. Als leidinggevende moet je in staat zijn om effectief oplossingen te vinden om de uitdagingen aan te gaan. Dit betekent dat je creatief moet kunnen zijn in het vinden van oplossingen.

Delegeren

Een leidinggevende kan niet alles zelf doen. Dit betekent dat werkzaamheden moeten worden overgedragen aan medewerkers. Dit kan voor beide partijen een uitdaging zijn. De medewerker zal eerst goed moeten worden ingewerkt en moet de verantwoordelijkheid nemen voor de taken die worden overgedragen. De leidinggevende moet daadwerkelijk de taken overdragen en er op staan dat de medewerker deze doet.

Primaire taak van een leidinggevende

Als leidinggevende heb je één primaire taak: zorgen dat het werk gedaan wordt en daarmee de doelstellingen van het bedrijf worden gerealiseerd. Als alle medewerkers de taken goed uitvoeren, dan is het aan jou om ervoor te zorgen dat dit zo blijft. Als dit niet het geval is, is het aan jou om hiervoor te zorgen.

Wil je jezelf ontwikkelen op het gebied van leiderschap? Bekijk de cursus Succesvol Leiderschap