Ontdek het belang van inzicht in de ideale situatie

Bepaal de ideale situatie voor jouw bedrijf

Mogelijk heb je er als ondernemer een keer over nagedacht wat de ideale situatie voor jouw bedrijf is. Het kan ook zijn dat je een ideaal beeld voor ogen had toen je begon en er nooit meer naar gekeken hebt. Toch is het ontzettend handig om de ideale situatie voor jouw bedrijf te bepalen. In dit artikel lees je wat precies het nut hiervan is en hoe je het kan gebruiken in jouw organisatie.

Wat houdt de ideale situatie in?

Een ideale situatie beschrijft hoe een situatie of gebied eruit zou moeten zien. Het is eigenlijk gewoon het helder verwoorden van de doelstelling.

De ideale situatie voor een teler zou iets kunnen zijn als ‘aller grootste leverancier van product X binnen de Europese markt’. Voor een ondernemer zou het dit kunnen zijn: ‘over 5 jaar volledig uit de operatie’. De optimale situatie voor een bouwbedrijf zou kunnen zijn ‘Op tijd en binnen begroting afgeronde projecten’.

Het is natuurlijk mogelijk de ideale situatie met meerdere punten te beschrijven.

Het bepalen van een dergelijke omstandigheid is ook niet uitsluitend nuttig voor een bedrijf. Je kan ook voor jezelf de meest optimale situatie bepalen waar je naartoe werkt. Het voordeel hiervan is dat je kan zien als je afwijkt van wat voor jou de beste omstandigheid is.

Afwijkingen zien

Als je geen ideale situatie voor ogen hebt, is het natuurlijk moeilijk om afwijkingen hiervan te zien. Als je duidelijk omschrijft waar je heen wil, kan je snel opmerken als je hiervan afwijkt.

‘’Als de ideale situatie of de ideale omstandigheden niet bekend zijn, dan is het niet aannemelijk dat je niet-optimale punten zal zien’’

Het kunnen vergelijken van hoe een situatie nu is en hoe een situatie zou moeten zijn, maakt het nuttig om jouw optimale omstandigheden te bepalen.

Daarnaast is het voor medewerkers ook waardevol om te weten wat de meest optimale situatie voor het bedrijf is. Als een medewerker totaal geen idee heeft wat dit is, dan wordt het natuurlijk erg moeilijk om afwijkingen hiervan te zien.

Houd er ook rekening mee dat het voor nieuwe medewerkers lastiger is om de meest gunstige situatie voor ogen te hebben. Je kan er, op dit gebied, niet vanuit gaan dat een nieuwe medewerker direct een goed onderscheid kan maken tussen wat logisch is en wat niet.

Waar werk  je naartoe?

Gebruik de ideale situatie om te bepalen waar je naartoe werkt. Neem beslissingen op basis van dit punt waar je naartoe werkt. Als je je beslissingen laat afhangen van de vraag of het strookt met de meest gunstige situatie voor jouw bedrijf, dan beweegt jouw organisatie steeds meer in deze richting.

Als je bijvoorbeeld een beslissing moet nemen om een investering te doen in machine X dan onderzoek je of deze investering je dichterbij de meest optimale situatie brengt. Levert het op de korte termijn iets op, maar op de lange termijn raak je verder verwijderd van de ideale situatie, dan kies je er dus niet voor.

Ook kan je gemakkelijk bepalen welke activiteiten je wel of niet zou moeten ontplooien. Je weegt het constant af tegen de vraag of het je dichterbij de ideale situatie brengt of niet.

gewenste situatie bepalen

Hoe gebruik je de ideale situatie op operationeel niveau?

Op grote lijnen kan je bepalen of een investering, een project, het aannemen van nieuwe medewerkers of uitbreiding bijdraagt aan het realiseren van de ideale situatie. Maar je kan dit ook op operationele werkzaamheden toepassen. Bepaal of je dagelijkse werkzaamheden je in de richting van jouw gewenste situatie brengt. Zo niet, vraag je dan af of het noodzakelijk is.

Maak de ideale situatie concreet en meetbaar

Om iets te kunnen zeggen over het feit of je daadwerkelijk dichterbij de meest gunstige situatie komt, maak je gebruik van statistieken. Op basis van statistieken kan je gemakkelijk zien of je de juiste kant op beweegt.

Iedere functie binnen een bedrijf zou een statistiek moeten hebben om te bepalen welke kant het op gaat. Elke functie zou bij moeten dragen aan de doelstellingen van de organisatie. Met behulp van een statistiek per functie krijg je inzicht in de mate dat er wordt bijgedragen.

Wil je meer weten over statistieken? Lees dan Productiviteit meten