Morele codes

Afspraak is afspraak!

Datum
28 juli 2020

Bij elke activiteit waarin mensen met elkaar te maken hebben, ontwikkelen zich morele codes. Een morele code is een serie afspraken waar iemand mee heeft ingestemd om het voortbestaan van de groep te garanderen. Uit hoeveel mensen zo’n groep bestaat maakt niet uit, dit geldt voor alles: een gezin, een team, een bedrijf een land, een volk.

Moreel juist en onjuist

Volgens L. Ron Hubbard heeft de mens geleerd dat hij goed leeft wanneer hij het eens is geworden over een gedragscode of over wat juist is, en dat hij niet goed leeft wanneer hij het daarover niet eens is geworden. Dus mensen sluiten zich bij elkaar aan en stellen een lijst met afspraken op over wat moreel juist is (dat wat zal bijdragen aan een goed voortbestaan) en wat moreel onjuist is (dat wat afbreuk zal doen aan een goed voortbestaan).

Maar wat is moreel gezien juist en wat is onjuist? Moreel gezien juist slaat volgens de definitie op die dingen die op elk gegeven tijdstip als kenmerken van voortbestaan worden beschouwd. Oftewel een actie die het voortbestaan bevordert is een actie die moreel gezien juist is. Immoreel daarentegen slaat op die dingen waarvan men vindt dat ze tegen het voortbestaan ingaan.

morele codes

Gezamenlijke actie

Als twee of meer mensen onderlinge afspraken hebben gemaakt, dan gaan ze gezamenlijk te werk. Dit noemen we een gezamenlijke actie. Een vorm van een gezamenlijke actie is met iemand dansen, maar ook met iemand ruzie hebben of werken in een organisatie.

In zeevaartkringen is het een bekend verhaal dat de bemanning van een schip niets waard is tot ze samen een groot gevaar hebben moeten doorstaan. Zo kun je een schip hebben met een nieuwe bemanning die stuk voor stuk ontzettend goed zijn in hun vak, maar wat toch niet naar behoren werkt. Er heerst verwarring en iedereen leeft op zijn eigen eilandje. Tot plotseling op een dag het schip in een zware storm terechtkomt. De hoge, woeste golven slaan op tegen de zijkanten van het schip. De bemanning werkt met man en macht samen om het water uit de machinekamer te hozen en de schroeven draaiende te houden. Het lukt ze om het schip heel te houden en uiteindelijk gaat de storm liggen. Nu is er sprake van een écht schip.

Overtredingen

Kort samengevat. Als mensen een groep gaan vormen, creëren ze een serie afspraken over wat goed en wat slecht is, wat moreel en wat immoreel is, wat vóór het voortbestaan en wat tégen het voortbestaan is. Dat is wat men creëert. Echter kan deze creatie afgebrokkeld worden door overtredingen. Een overtreding wil zeggen dat je afspraken of wetten schendt. Deze overtredingen waar ieder lid zich aan schuldig maakt, leiden beetje bij beetje tot de afbrokkeling.

Overt

Een schadelijke daad of overtreding van de morele code van een groep wordt een overt genoemd. In dit geval heeft iemand iets gedaan wat tegen de morele code is waarmee hij heeft ingestemd of hij laat iets na dat hij volgens die morele code juist wél had moeten doen. Kortom een overt is een schending van datgene waarmee men heeft ingestemd.

Achterhoudsel

Een niet-onthulde, onaangekondigde overtreding van een morele code waar de persoon aan gebonden was, noemen we een achterhoudsel. Een achterhoudsel is een overt die iemand begaan heeft, maar waar hij of zij niet over praat. Het is iets waarvan de persoon denkt dat als het aan het licht komt, het zijn zelfbehoud in gevaar brengt. Elk achterhoudsel wordt voorafgegaan door een overt. Een overt is dus iets wat iemand heeft gedaan en een achterhoudsel is een overt die iemand voor een ander of anderen heeft achtergehouden.

Doordat iemand overtredingen van de morele code van de groep achterhoudt voor de andere leden scheidt hij zich af van de rest. Hierdoor valt de groep uiteen.

De moraal van het verhaal

De sociale ellende van de mensheid is voornamelijk een samenstel van de persoonlijke problemen van individuele mensen. Een bruikbare aanpak is dus om de individuele mens te helpen zijn persoonlijke problemen aan te pakken wat ten goede komt van hemzelf en de maatschappij waarvan hij deel uitmaakt.

Cursus mensenkennis

Vond je dit interessant? Bekijk dan eens onze cursus ‘Hoe mensen beter te begrijpen’. Tijdens deze cursus leer je basiswetten en de achtergrond van het menselijk gedrag. Je krijgt dus meer mensenkennis. Met deze kennis ben je in staat om barrières te doorbreken die nu niet te overwinnen lijken. Je gaat begrijpen waarom mensen reageren zoals ze dat doen. Daardoor krijg je meer grip op situaties, het bedrijf en meer persoonlijke zekerheid.