Blogs

Hoe mensen beter te begrijpen?

Datum
25 oktober 2018

Weten of een werknemer echt gaat leveren wat jouw bedrijf nodig heeft is onbetaalbaar.

Enerzijds geeft dit de mogelijkheid om een competent team samen te stellen dat op hetzelfde niveau zit en zaken ook echt voor elkaar krijgt anderzijds reduceert het ook het aantal gespendeerde uren en dus automatisch kosten!

Door ‘mensen beter te begrijpen‘ is het voor jou mogelijk om erachter te komen hoe bepaalde werknemers of potentiële werknemers zichzelf gedragen in bepaalde situaties. Op deze manier weet je zeker dat de persoon die jij gesproken/geïnterviewd hebt ook daadwerkelijk hetzelfde gedrag gaat vertonen als dat hij of zij heeft laten zien.

Uiteraard is het ook mogelijk dat bepaalde emoties vanuit werknemers het productieproces in de weg staan. Deze ‘obstakels’ zijn vaak niet duidelijk te herkennen en dus moeilijk om aan te wijzen als ‘knelpunt’.

  • Barrières doorbreken?
  • Begrijpen waarom mensen reageren zoals ze dat doen?
  • Meer grip krijgen op situaties en daardor persoonlijke zekerheid verhogen?
  • Jouw innerlijke rust sterk verbeteren?
  • Jouw relatie met anderen verbeteren en hen in beweging krijgen?

“Hoe mensen beter te begrijpen‘ is op veel vlakken een eye opener geweest. Belangrijk zijn de tools die ik nu heb om mensen beter te beoordelen en ze ook daadwerkelijk beter te begrijpen. Gesprekken hebben hierdoor een beter resultaat en problemen worden beter aangepakt”

Bekijk ook onze cursus Hoe mensen beter te begrijpen.