Blogs

Goed luisteren tips

Goed luisteren is een belangrijk onderdeel van communicatie. Maar al te vaak zie je twee mensen tijdens een gesprek alleen maar praten en niet luisteren. Om beurten doen ze hun verhaal zonder daadwerkelijk goed naar elkaar te luisteren. In dit geval praten mensen langs elkaar heen. Goed luisteren zorgt ervoor dat je daadwerkelijk begrip voor elkaar kan krijgen.

Communicatie definiëren we als ‘’de uitwisselingen van ideeën of boodschappen’’. Om ideeën te kunnen uitwisselen is het belangrijk dat er begrip is. Als je niet begrijpt wat jouw gesprekspartner bedoelt, kan er geen echte uitwisseling van ideeën plaatsvinden. Door goed te luisteren vergroot je jouw begrip voor de ander en kan je daadwerkelijk met iemand in gesprek.

Het belang van goed luisteren

Om goede communicatie te laten plaatsvinden is het dus belangrijk om goed naar je gesprekspartner te luisteren. Hiermee neem je de verantwoordelijkheid voor de uitkomst van het gesprek. Door enkel aan het woord te blijven en de ander geen kans te geven om zijn verhaal te doen, neem je die verantwoordelijkheid niet. De uitkomst zal dan ook niet optimaal zijn.

Door goed naar iemand te luisteren laat je aan de ander ook merken dat hetgeen wat hij te zeggen heeft belangrijk genoeg is om naar de luisteren. Iemand waarnaar geluisterd wordt, is veel meer geneigd om te zeggen wat hij vindt. Iemand die constant onderbroken wordt en zijn verhaal niet kan doen, zal na verloop van tijd niet meer de behoefte hebben om te vertellen wat hij vindt. Er wordt immers toch niet geluisterd.

goed luisteren tips

Beter luisteren door je aandacht erbij te hebben

Het is belangrijk dat je je aandacht bij het gesprek hebt. Hoe meer je aandacht gaat naar andere dingen dan het gesprek, hoe minder je meekrijgt van wat de ander vertelt. Het is moeilijk om een goed gesprek te voeren met iemand die er niet bij is met zijn aandacht. Zorg er dus voor dat je met je volledige aandacht bij het gesprek bent.

Heb je bijvoorbeeld een keer een gesprek gevoerd met iemand die er totaal niet bij was met zijn aandacht? De dingen die je zegt komen totaal niet binnen en de antwoorden die je krijg slaan maar half op wat je gezegd hebt. Zorg er dus voor dat je er zelf bij bent met je aandacht, maar zorg er ook voor dat je de aandacht van jouw gesprekpartner hebt.

Laat je niet afleiden

Laat je tijdens een gesprek niet afleiden. Een mobiel zorgt tijdens een gesprek voor veel afleiding. Zet je telefoon op stil of zet hem helemaal uit. Het is erg vervelend als je mobiel constant afgaat tijdens een gesprek. Door steeds je mobiel te pakken bij elk berichtje wat binnenkomt, laat je de ander ook merken dat wat hij te zeggen heeft minder belangrijk is.

Goed luisteren met interesse

Om goede communicatie te laten plaatsvinden is het belangrijk dat je geïnteresseerd bent in de andere persoon en wat hij te zeggen heeft. Stel vragen en toon oprechte interesse in de ander. Door vragen te stellen kan je ervoor zorgen dat je de ander beter begrijpt. Luister vervolgens naar wat er gezegd wordt en laat de antwoorden op je inwerken, zonder dat je in je hoofd al met andere dingen bezig bent.

‘’Luister naar wat er gezegd wordt en laat de antwoorden op je inwerken, zonder dat je in je hoofd al met andere dingen bezig bent’’

Laat zien dat je luistert

Laat de ander zien dat je luistert door hem aan te kijken. Hiermee laat je merken dat geïnteresseerd bent in wat de ander te zeggen heeft en dat je er met je aandacht bij bent. De ander merkt dat je echt luistert naar wat hij te zeggen heeft. Iemand voelt zich hierdoor gehoord.

Bevestig je gesprekspartner

Met een bevestiging laat je merken dat je de ander gehoord hebt. Een simpel knikje of een glimlach kan al voldoende zijn. Je kan iemand ook bevestigen met ‘oké’ of ‘dank je’. Op deze manier laat je merken dat je de communicatie van de ander ontvangen hebt. Voor je gesprekspartner is het natuurlijk fijn om te weten dat wat hij gezegd heeft ook is ontvangen.

Als je niet in gesprek bent, maar je ziet dat iemand iets gedaan heeft, kan je die persoon ook bevestigen. Door bijvoorbeeld te zeggen ‘fijn dat je de offertes verstuurd hebt’ of ‘de productiehal ziet er weer netjes uit’, laat je merken dat je iets gezien hebt en dat het gewaardeerd wordt.

Hoe je goed naar elkaar kunt luisteren leer je tijdens onze communicatie cursus.