Download hier het e-book waarin wij je vertellen waarom je juist nú in je werknemers moet investeren!

Waarom je juist NU in je werknemers moet investeren!

Datum
26 maart 2020

Veel werknemers zitten momenteel thuis ten gevolgen van de Corona crisis en zijn in min of meerdere mate aan het werk.
Speciaal voor die medewerkers biedt Jacobs & van Rooij de cursus ‘Hogerop met sociale vaardigheden’ aan.

Maak positief gebruik van deze crisistijd door je werknemers op te leiden tot sociaal vaardige experts!

Deze tweedaagse cursus leert de medewerkers de grondslagen van communicatie en gezonde samenwerking met anderen. Omdat een bedrijf zo goed is als haar mensen, is het van vitaal belang dat de persoonlijke interacties op een hoog niveau verlopen. Communicatie en samenwerking zijn nog steeds probleem nr.1 in het bedrijfsleven (en ook daarbuiten), maar dat hoeft niet zo te zijn. Communicatie is een kunst die iedereen kan leren, waardoor de samenwerking soepeler zal gaan verlopen. De doelstelling van deze cursus is de omgang met elkaar te verbeteren door het aanreiken van tools om beter te communiceren en soepeler samen te werken.

Globale inhoud:

  • Wat is begrip? En hoe wordt je beter begrepen?
  • Hoe moet je communiceren?
  • Een constructieve omgang met elkaar.
  • Gebruiksaanwijzingen van mensen leren kennen en meer inzicht in je collega’s en jezelf krijgen.
  • Omgaan met emoties, verbale en non-verbale communicatie.

Tijdsbesparing door communicatie.

Leervorm: Zelfstudie cursus die online begeleid wordt door onze cursusbegeleiders, bestaande uit studie afgewisseld met praktijkopdrachten.

Werkwijze: De medewerker bestudeert een hoofdstuk, werkt vervolgens de opdrachten uit en mailt zijn antwoorden aan onze cursusbegeleidsters. De opdrachten worden door ons nagekeken en teruggekoppeld (telefonisch of per mail) aan de medewerker.
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen en een certificaat.

Download hier het e-book waarin wij vertellen waarom je juist nu in je werknemers moet investeren!